PRZEDSZKOLE NR 17
W OTWOCKU


PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA
HISTORIA
REKRUTACJA
PRACOWNICY
KONTAKT
KSIĘGA GOŚCI
PRACE DZIECI
ROZKŁAD DNIA
DLA DZIECI
DLA NAUCZYCIELI
DLA RODZICÓW
DOKUMENTY
JADŁOSPIS
MALUSZKI
ŚREDNIAKI
STARSZAKI
ZERÓWKA

PARTNERZY PRZEDSZKOLA


FIZJOMEDICA
www.fizjomedica-otwock.pl

Przychodnia Stomatologiczna HADENT
www.hadent.plWAŻNE!!! WAŻNE!!!

DYŻUR WAKACYJNY

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2019 r.

Element procedury

od dnia

do dnia

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.

01.04.2019

19.04.2019

Weryfikacja kart zgłoszeń.

23.04.2019

10.05.2019

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.

13.05.2019 g. 10:00

Obowiązek wpłaty przez rodziców/ prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane dziecko, w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.

13.05.2019

24.05.2019

Weryfikacja wpłat za żywienie.

27.05.2019

31.05.2019

Opublikowanie na stronie internetowej Oświaty Miejskiej w Otwocku ilości wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach.

4.06.2019

UWAGA!!!

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2019 roku dotyczy wszystkich przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego

Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny należy pobrać z przedszkola, do którego dziecko będzie uczęszczać na dyżur wakacyjny. Karta musi posiadać pieczątkę przedszkola.
WAŻNE!!! WAŻNE!!!

Dyżur wakacyjny 2019

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

Przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli.

Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 24.01.2019 r.

http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF58033A2750B7BZ/z14_2019.pdf

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie
lipiec – sierpień 2019 rok.

Lp. Placówka Adres Nr telefonu Termin dyżuru Ilość tygodni
1. Przedszkole nr 3 ul. Jodłowa 14 22 779-29-84 29.07-23.08.2019 4
2. Przedszkole nr 4 ul. Dwernickiego 1 22 779-32-73 29.07-23.08.2019 4
3. Przedszkole nr 6 ul. Kubusia Puchatka 28 22 779-41-23 19.08-30.08.2019 2
4. Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” ul. Kochanowskiego 6 22 779-37-12 05.08-30.08.2019 4
5. Przedszkole nr 12 ul. Batorego 34 22 779-51-01 01.07-26.07.2019 4
6. Przedszkole nr 15 ul. Majowa 44 22 779-40-78 01.07-26.07.2019 4
7. Przedszkole nr 16 „Grymuś” ul. Karczewska 27A 22 779-54-11 29.07-23.08.2019 4
8. Przedszkole nr 17 ul. Czaplickiego 7 22 779-50-40 01.07-26.07.2019 4
9. Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Komunardów 4 22 779-72-53 01.07-26.07.2019 4
10. Przedszkole nr 20 ul. Majowa 230 22 779-71-68 05.08-30.08.2019 4
11. Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta ul. Karczewska 14/16 22 779-24-14 01.07-12.07.2019 2
12. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej ul. Poniatowskiego 47/49 22 779-32-32 08.07-02.08.2019 4
13. Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa ul. Kościuszki 28 22 788-64-61 19.08-30.08.2019 2
14. Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego ul. Ambasadorska 1 22 779-34-31 01.07-12.07.2019 2
15. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza ul. Żeromskiego 235 22 779-25-22 19.08-30.08.2019 2
16. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II ul. Narutowicza 275 22 779-35-33 01.07-12.07.2019 2
17. Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego ul. Andriollego 76 22 779-38-44 19.08-30.08.2019 2

 

Pełna informacja o zasadach zapisów zostanie opublikowana w marcu 2019 roku, składanie wniosków rozpocznie się w kwietniu 2019 roku.


WAŻNE!!! WAŻNE!!!

Szanowni Państwo
uprzejmie informujemy, że w wyniku rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2019/2020, której wyniki zostały opublikowane zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 18.03.2019 roku - oddziały przedszkolne tzw. klasy „0” zostały utworzone przy następujących placówkach:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta w Otwocku;
Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku*;
Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Otwocku;
Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego w Otwocku;
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza w Otwocku;
Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Otwocku.

*oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Dzieciom biorącym udział w naborze, dla których zabrakło miejsc w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych organ prowadzący wskaże miejsca w placówkach w możliwie najszybszym terminie, gdy tylko powstaną do tego organizacyjno – techniczne możliwości, o czym Państwo zostaniecie poinformowani pisemnie.
Wniosek i wszystkie załączniki dostępne będą na stronie oswiata-otwock.pl

www.oswiata-otwock.pl
 • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  UPRZEJMIE INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

  PODJĄŁ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

  Oddziały przedszkolne (zapisy elektroniczne) - terminarz:

  1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w oddziale przedszkolnym, do którego aktualnie uczęszcza dziecko: 04.02.2019 – 15.02.2019
  2. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami: 18.02.2019 – 01.03.2019 - zapisy wyłacznie elektronicznie na stronie www.otwock.formico.pl (po zarejestrowaniu elektronicznym dziecka wniosek i wszystkie niezbędne oświadczenia należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru).
  3. Podanie do publicznej wiadomości dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 18.03.2019 (listy będą dostępne na tablicy ogłoszeń).
  4. Obowiązek potwierdzenia  przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji: 18.03.2019 – 22.03.2019 .
  5. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych: 25.03.2019(listy będą wywieszone na tablicy ogłoszeń).

   

  Klasy pierwsze (zapisy elektroniczne) - terminarz:

  1. Składanie przez rodziców dzieci z naszego oddziału przedszkolnego wniosków o kontynuację edukacji w klasie pierwszej: 11.02.2019 – 22.02.2019
  2. Składanie wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami: 25.02.2019 – 08.03.2019 - zapisy wyłacznie elektronicznie na stronie www.otwock.elemento.pl (po zarejestrowaniu elektronicznym dziecka wniosek i wszystkie niezbędne oświadczenia i dokumenty należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru).
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 25.03.2019, godz. 10:00 (listy będą dostępne w sekretariacie szkoły).
  4. Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji:  25.03.2019 – 29.03.2019 (w sekretariacie szkoły).
  5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 01.04.2019, godz. 10:00 (listy będą dostępne w sekretariacie szkoły).

WAŻNE!!! WAŻNE!!!

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to, czym się dzieli"
Jan Paweł IITakie historie zawsze są gdzieś obok, człowiek spotyka się z nimi w swoim życiu, zapamiętuje je lub nie, zatrzymuje się na chwile, by właśnie za chwilę iść znów dalej.
Ta historia jest nam bardzo bliska. Filip jest synem naszej Koleżanki i ukochanej pani Ani.
Filip kochał góry i kochał to, co widzi, dlatego utrwalał rzeczywistość na fotografiach. Dziś z perspektywy czasu pasja Filipa nabiera innego znaczenia. To tak, jakby Filip spieszył się, by zdążyć, uchwycić z życia jak najwięcej, bo w wieku 28 lat zapukał gość, który zwiastuje koniec… Filip odłożył aparat i spojrzał w oczy śmierci – glejak IV stopnia, koszmarny nowotwór, z którym nikt jeszcze nie wygrał…
Filip nie wie, czy wygra i może lepiej, że wciąż bierze pod uwagę dwie opcje. Jest dorosłym i mądrym człowiekiem, który nie chce kończyć życia w wieku 29 lat. Jeśli jest choćby najmniejszy cień szansy, by zostać tutaj, na świecie, to pieniądze nie mogą powstrzymać tego głodu życia. Jak każdy z nas wspomina okres, kiedy miał 28 lat? Być może niektórzy dopiero czekają na tę chwilę. Nikomu ten wiek nie wiąże się z umieraniem – i dobrze, bo to nie ten czas… Filip ma ostatnie marzenie – chce jeszcze raz zawalczyć o najwyższą stawkę – o życie...
Kiermasz dla Filipa


Dzięki Wielkiemu Sercu Darczyńców otworzyliśmy we wtorek 27 listopada Kiermasz dla Filipa. Wspaniałe rękodzieło- bombki, aniołki, czapeczki, ozdoby, zegar, kryształy, biżuterię, kwiaty, książki, zabawki, gry,serwetki, podusie, świeczniki, power bank, mini głośnik, strój piłkarski... Za wszystkie Dary Serc DZIĘKUJEMY!!! Dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli zbiórkę dla Filipa.

Fundacja SEDEKA 11584 - Grupa OPP - Chlebda Filip


Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Sedeka
Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
Tytułem:
11584 - Grupa OPP - Chlebda FilipFundacja Siepomaga- Filip Chlebda - zbiórka charytatywna


...27 listopada rozpoczyna się Świąteczny Kiermasz, z którego dochód w całości przeznaczony jest na dalsze leczenie Filipa. Wszystkie ozdoby świąteczne, przedmioty na upominki, biżuteria są darem serca Przyjaciół. Dzięki Ich Sercom i talentowi kiermasz zapowiada się wspaniale. SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY !!!!

ZDJĘCIA


WAŻNE!!! WAŻNE!!!

 • Regulamin Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego "Strój Ludowy Naszego Regionu"
  ( do pobrania)
   


 • WAŻNE!!! WAŻNE!!!

  NUMERY KONT PRZEDSZKOLA
  Bank Spółdzielczy w Otwocku
  78 8001 0005 2001 0008 0060 0001 Opłata za żywienie
  51 8001 0005 2001 0008 0060 0002 Opłata za świadczenie usług  WAŻNE!!! WAŻNE!!!
  Nasze Przedszkole uczestniczy w projektach:
  WAŻNE!!! WAŻNE!!!  W naszym przedszkolu codziennie dzieje się wiele ciekawych rzeczy:  2018-2019

  *13.05.2019r. - Misja Specjalna w Teatrze Piwnica- Maluszki i Średniaczki

  *10.05.2019r. - Spotkanie z Żołnierzem

  *08.05.2019r. - Średniaczki w Bibliotece

  *07.05.2018r. - Średniaczki w Baja Book

  *Teatr Piwnica "Legendy Polskie"

  *16.04.2019r.Wielkanocne Spotkanie

  *Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury cd.- Średniaczki

  *12.04.2019r. - Wielkanocny Koncert "Chwalmy Pana, alleluja!"

  *8-12.04.2019r. - Projekt Dinozaury - Średniaczki

  *29.03.2019r. - Teatr Marcelinek

  *27.03.2019r. - Koncert "Do, re, mi..."

  *26.03.2019r. - Zielona Grupa w Bibliotece i w Księgarni

  * Śedniaczki kodują Wiosnę

  *Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury - Średniaczki

  *22.03.2019r. - Niebieski Dzień wita Wiosnę

  *21.03.2019r. - Zielony Dzień wita Wiosnę

  *20.03.2019r. - Żółty Dzień wita Wiosnę

  *19.03.2019r. - Fioletowy Dzień wita Wiosnę

  *18.03.2019r. - Biały Dzień wita Wiosnę

  *13.03.2019r. - Średniaczki w ogrodniczym

  *13.03.2019r. - Pory roku - Średniaczki

  *28.02.2019r. - Zeróweczka w Bibliotece

  *28.02.2019r. - Dzień Pączka

  *26.02.2019r. - Pomieszane Bajki

  *12.02.2019r. - Bal Karnawałowy

  *22.01.2019r. - Kosmos Zeróweczki

  *Odznaczenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

  *22.01.2019r. - Średniaczki - Dzień Babci i Dziadka dla Uniwersytetu III Wieku

  *25.01.2019r. - Kodowanie Średniaczki - Ozobot

  *24.01.2019r. - Kodowanie Średniaczki - kubeczki

  *23.01.2019r. - Dzień Babci i Dziadka w Starszaczkach

  *22.01.2019r. - Dzień Babci i Dziadka w Maluszkach

  *22.01.2019r. - Koncert - Przyszła już pora na zabawę

  *21.01.2019r. - Dzień Babci i Dziadka w Średniaczkach

  *17.01.2019r. - Dzień Babci i Dziadka w Zeróweczce Zeróweczce

  *16.01.2019r. - Jasełka Zeróweczki przed Komisją Przeglądu Jasełek

  *08.01.2019r. - Teatr Piwnica

  *27.12.2018r. - Szopka Zeróweczki

  *21.12.2018r. - Świąteczne kodowanie Starszaczków

  *21.12.2018r. - Zima

  *21.12.2018r. - Świąteczne kodowanie Średniaczków

  *20.12.2018r. - Średniaczki na poczcie

  *19.12.2018r. - Wigilia u Starszaczków

  *19.12.2018r. - Wigilia u Maluszków

  *18.12.2018r. -Wigilia w Zeróweczce

  *18.12.2018r. - Średniaczki malują pocztówki

  *17.12.2018r. - Wigilia u Średniaczków

  *17.12.2018r. -Średniaczki ubierają choinkę

  *16.12.2018r. -Konkurs Kolęd i Pastorałek

  *14.12.2018r. - Mama Ani czyta Basię

  *13.12.2018r. - Starszaczki ubierają choinkę

  *12.12.2018r. - Średniaczki pieką pierniczki

  *11.12.2018r. - Bal z Mikołajem

  *10.12.2018r. - Stroiki Średniaczków

  *10.12.2018r. - Królowa Śniegu - Średniaczki w Teatrze

  *7.12.2018r. - Sala zabaw Olele Starszaczki i Zeróweczka

  *7.12.2018r. - Sala zabaw Olele Maluszki i Średniaczki

  *6.12.2018r. - Starszaczki Kodują

  *3-7.12.2018r. - Średniaczki biorą udział w Godzinie Kodowania

  *Szopka Zeróweczki

  *28.11.2018r. - Koncert Patriotyczny

  *28.11.2018r. - Laureaci Międzyprzedszkolnego Konkursu "Strój Regionalny naszego Regionu"

  *26.11.2018r. - Dzień Misia

  *Uroczystość z okazji 100 Lecia Odzyskania Niepodległości cd. zdjęcia i filmy

  *23.11.2018r. Turniej Wiedzy o Polsce

  *22.11.2018r. Wieczór Patriotyczny- Zeróweczka

  *22.11.2018r. Zielona grupa poznaje Otwock

  *20.11.2018r. Praca konkursowa Oli -Strój Ludowy Naszego regionu

  *19.11.2018r. Kołbielski Strój Ludowy

  *16.11.2018r. Rodzinny Konkurs "Nasza Mała Ojczyzna"

  *16.11.2018r. Zeróweczka i Średniaczki Szlakiem Otwockich Pomników

  *16.11.2018r. Wyniki Międzyprzedszkolnego Konkursu "Otwock Moja Mała Ojczyzna"

  *14-16.11.2018r. Średniaczki kodują na 100 Lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

  *15.11.2018r. Średniaczki - Zajęcie Otwarte

  *15.11.2018r. Starszaczki w Szkole

  *14.11.2018r. Średniaczki Mali Patrioci

  *13.11.2018r. Średniaczki Szlakiem Otwockich Pomników

  *13.11.2018r. Pokaz Mody Patriotycznej

  *100-lecie odzyskania Niepodległości koncert "Piękna nasza Polska cała"

  *Legenda białego Orła - teatrzyk

  *07.11.2018r.Konkurs plastyczny "Otwock - moja mała Ojczyzna"

  *Ślubowanie Maluszków

  *31.10.2018r. Koncert

  *26.10.2018r. Malowanie dekoracji do piosenki "Jesteśmy Polką i Polakiem"

  *22.10.2018r. Zeróweczka maluje

  *22-26.10.2018r. Maluszki - warzywa i owoce

  *15-19.10.2018r. CodeWeek 2018 - Grupa Niebieska

  *16.10.2018r. Kącik przyrodniczy - Grupa Niebieska

  *15.10.2018r. Dzień Edukacji Narodowej

  *12.10.2018r. Zeróweczka rysuje Otwock Wielki

  *12.10.2018r. Otwock Wielki grupa Maluszki i Średniaczki

  *12.10.2018r. Otwock Wielki grupa Zielona i Żółta

  *11.10.2018r. Teatrzyk "Od ziarenka do bochenka"

  *08-12.10.2018r. Średniaczki kodują

  *11.10.2018r. Średniaczki w ogrodniczym

  *08-12.10.2018r. Średniaczki czarują

  *05.10.2018r. Urodziny Przedszkola

  *04.10.2018r. Kodowanie na dywanie - Średniaczki

  *02.10.2018r. Spotkanie z Leśnikiem

  *02.10.2018r. Mama Ani czyta Basię - Średniaczki

  *28.09.2018r. Wycieczka do Biblioteki - Średniaczki

  *26.09.2018r. Makieta ulicy Średniaczków

  *25.09.2018r. Koncert w Przedszkolu

  *21.09.2018r. Sprzątanie Świata

  *20.09.2018r. Olimpiada Przedszkolaków

  *14.09.2018r. Dzień kropki w Średniaczkach

  *13.09.2018r. Średniaczki wysyłają pocztówki

  *11.09.2018r. Średniaczki i Kodowanie na dywanie

  *01.09.201r. Teatrzyk "Sekrety Ropuchy Kluchy"  Powrót na górę


  Misja specjalna w Teatrze Piwnica


  13 maja Maluszki i Średniaczki pojechały do Teatru Piwnica na przedstawienie "Misja specjalna". Uczestniczyły też w warsztatach teatralnych - teatr cieni.

  Powrót na górę


  Spotkanie z Żołnierzem


  10 maja Przedszkolaki gościły niezwykłego gościa. Spotkały się z Żołnierzem. Przedszkolaki od wielu dni były bardzo podekscytowane tym spotkaniem i kiedy do sali wkroczył w pełnym ekwipunku żołnierz dzieci z wrażenia oniemiały. Mundurowy przybył na spotkanie z ogromnym wyposażeniem, w skład którego wchodził zestaw wielu przedmiotów niezbędnych dla żołnierza w trakcie wykonywania zadań. Każdy przedszkolak miał okazję z bliska obejrzeć żołnierskie wyposażenie. Chętni uczestniczyli w wojskowej musztrze. Dzieci w podziękowaniu za tak interesujące spotkanie zaprezentowały się w wierszu i piosence oraz wręczyły Gościowi upominki.

  Powrót na górę


  Średniaki w Bibliotece


  8 maja 2019 roku Średniaczki w ramach realizacji projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" wybrały się z Misiem Kubusiem do pobliskiej Biblioteki. Wypożyczyliśmy trzy książki Wybraliśmy trzy książki, które przeczytamy w Przedszkolu. Bardzo lubimy kiedy czytają nam Panie lub Rodzice. Do każdej przeczytanej książęczki robimy ilustracje do Kroniki Misia Kubusia.

  Powrót na górę


  Średniaki w Baja Book


  7 maja 2019 roku Średniaczki w ramach realizacji projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" wybrały się wraz z Misiem Kubusiem na warszataty księgarskie w zaprzyjaźnionej Baja Book. Dzieci poznały różne książki. Poznały kilka nowych słów, rodzajów książek i nawet wymyśliły nowe "otwieranka" czyli książka z okienkami. Wysłuchały opowieści o Edziu i narysowały do niej rysunki. Każde z dzieci kupiło sobie książeczkę do poczytania w domu. Wizyta w Baja Book bardzo nam się podobała.

  Powrót na górę


  Legendy Polskie


  26 kwietnia 2019 roku w naszym Przedszkolu gościł Teatr Piwnica z przedstawieniem "Legendy Polskie". Legendy przybliżają dzieciom historię naszego narodu, uczą co jest dobre a co złe. Tym razem nasze przedszkolaki poznały legendę o trzech mężnych braciach: Lechu, Czechu i Rusie, legendę o Smoku Wawelskim oraz legendę o Warsie i Sawie.
  Przedszkolaki z zainteresowaniem oglądały przedstawienie i brały w nim aktywny udział.

  Powrót na górę


  Wielkanocne Spotkanie


  Idą Wielkanocne święta
  Każda mama jest zajęta
  pierze prasuje dużo sprząta
  i po kucni wciąż się krząta
  zaraz koszyczek przystroi dookoła
  aby zanieść do kościoła
  wkłada ciasto i baranka
  obok chleba jest pisanka
  którą dzieci malowały
  siedząc w domu przez dzień cały
  Prezent za to przyniesie im zając
  cichutko za sobą drzwi zamykając
  I spojrzy tylko sobie z daleka
  na błogi uśmiech małego człowieka
  My też pamiętamy że są święta
  niech każda twarz jest uśmiechnięta
  A gdy siądziemy przy białym obrusie
  pamietamy o Zmartwychwstałym Chrystusie
  Podzielmy się jajkiem złóżmy sobie życzenia
  i niech nam się spełną wielkanocne marzenia

  Powrót na górę


  Mały Miś w świecie wielkiej literatury cd.


  Średniaczki przystąpiły do projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Nasz miś, który odwiedza domy dzieci ma na imię Kubuś. W Przedszkolu Dzieciom i Kubusiowi czytały w tym miesiącu mama i siostra Laury.
  Kubuś wraz z dziećmi codziennie poznaje przygody bohaterów przeróżnych książek. Po każdym czytaniu powstaje ilustracja do wysłuchanej opowieści. Mmay już cały album ilustracji wykonanych przez dzieci.

  Kubuś codziennie odwiedza jeden dom, słucha ulubionej książeczki Dziecka, u którego gości. Rodzice robią pamiątkowe zdjęcie i odrysowują rączkę Dziecka a ono rysuje obrazek do czytnego tekstu. Z wszystkich prac powstaje Kronika projektu.
  Bardzo dziekujemy Rodzicom za ogromne wsparcie i wyrażenie zgody na udział w projekcie.
  Koncert "Chwalmy Pana, alleluja!"


  W atmosferę smutku i Wielkanocnej radości wprowadził nas koncert Artystów Zespołu Pro Arte. Instrumentem wiodącym był fagot. Święta Wielkanocne to czas refleksji, zadumy nad ofiarą Jezusa na krzyżu. Cierpimy razem z Jezusem, przeżywamy to, co Go spotkało i radujemy się z Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Koncert nawiązuje do dawnych polskich tradycji i zwyczajów wielkanocnych w różnych regionach Polski. Muzyka to m. in. fragmenty Alleluja Haendla, Wiosna Vivaldiego, Ave Maria Schuberta, Alleluja Mozarta oraz przepiękne i wzruszające pieśni pasyjne.
  Projekt Dinozaury


  Dinozaury to jeden z ulubionych tematów Przedszkolaków. Dinozaurami zajęły się czterolatki. Przez cały tydzień w naszej sali królowały tyranozaury, stegozaury, zauropody, pterozaury... Wiedza dzieci o prehistorycznych gadach jest ogromna. Znają bardzo trudne nazwy, wiedzą czym dinozaury się odżywiały i jak wyglądały. przy okazji realizacji projektu powstały piękne prace plastyczno - techniczne. Gościliśmy tatę Honoratki, który opowiadał nam o skamielinach i przynióśł bardzo ciekawe eksponaty do obejrzenia. Zainspirowani zbiorami naszego Gościa zrobiliśmy swoje skamieniałości:) Przeczytaliśmy mnóstwo książek o dinozaurach, które stały się motywacją do kreatywności.
  To był wspaniały tydzień.
  Teatr Piwnica "Marcelinek"


  29 marca do naszego Przedszkola zawitali Aktorzy Teatru Piwnica z przedstawieniem "Marcelinek". Jest to historia samotnego chłopca, który marzy o rodzinie – mamie,tacie, babci i siostrze. Pewnego dnia spotyka ulicznego kota o imieniu Lampi Pampi, który pomaga mu w spełnieniu marzenia. Marcelinek wierzy, że gdy spotka kominiarza i złapie za guzik, jego życzenie się spełni.
  Lampi Pampi pomaga mu znaleźć upragniony guzik.Czy marzenie chłopca spełniło się...?
  Teatrzyk pt."Marcelinek" poruszył nasze serca i nauczył, że najważniejsza w życiu jest rodzina.
  Koncert "Do, re, mi..."


  27 marca do naszego Przedszkola zawitali Artyści Zespołu Pro Arte z koncertem skrzypcowym pt. „Do, re, mi, powiedz mi, czy już wiesz, co tak brzmi”. Koncert był świetną okazją do poznania bliżej niesamowitego instrumentu jakim są skrzypce. Dzieci miały również okazję same zagrać na dostosowanych do ich wieku skrzypcach, tańczyć opowiadaną baśń i posłuchać wielu ciekawych utworów.
  Zielona Grupa w Bibliotece i w Księgarni


  26 marca Zielona Grupa wybrała sie na wycieczkę do Biblioteki i do Księgarni. W Bibliotece wypożyczyli książkę a w Ksiegarni każde dziecko kupiło sobie kolorowankę. Bardzo miły spacer zakończyła zabawa na skwerku.
  Wiosenne kodowanie Średniaczków


  Średnaiczki realizują projekt - innowację "Kodowanie na dywanie". W marcu układaliśmy wiosenne obrazki z kubeczków. Przebiśniegi, krokusy, tulipany, słoneczko i kolorowe wieże małe i duże powstawały na dywanie Czterolatków.

  Powrót na górę


  Mały Miś w świecie wielkiej literatury


  Średniaczki przystąpiły do projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Nasz miś, który odwiedza domy dzieci ma na imię Kubuś. Kubus wraz z Cztetolatkami był w księgarni Baja-Book. W Przedszkolu Dzieciom i Kubusiowi czytały mama Adasia, mama Karolinki i mama Ani. Kubuś codziennie odwiedza jeden dom, słucha ulubionej książeczki Dziecka, u którego gości. Rodzice robią pamiątkowe zdjęcie i odrysowują rączkę Dziecka a ono rysuje obrazek do czytnego tekstu. Z wszystkich prac powstaje Kronika projektu.
  Bardzo dziekujemy Rodzicom za ogromne wsparcie i wyrażenie zgody na udział w projekcie.

  Powrót na górę


  Niebieski Dzień


  W piątek 22 marca w Dzień Wody w Przedszkolu było niebiesko. Tego dnia Wiosnę witały szafirki.

  Powrót na górę


  Zielony Dzień


  21 marca Wiosna przyszła Wiosna. Długie włosy rozpuściła. Oczka w rosie swe umyła. Zaprosiła wszystkie żaby by w jeziorze zakumkały. Zaprosiła też bociany by nad łąką klekotały. Przyleciały też skowronki Wiośnie pieknie zaśpiewały. A motyle z biedronkami tańczą już między kwiatami.

  Powrót na górę


  Żółty Dzień


  W środę 20 marca zrobiło się cieplutko dominował kolor żółty. Wiosnę witały Słoneczka, żółte tulipanki i żonkile.
  Średniaczki zaprosiły swoich Rodziców na wiosenne zajęcie. Były wiosenne zagadki, wiosenne rymowanki. Tulipan, którego trzeba było narysować po śladzie.Wiosenna pogoda - piosenka do pokazania i zaśpiewania. Obrazek pocięty na puzzle do ułożenia oraz bieroneczka do wycięcia i sklejenia według instrukcji. ze wszystkimi zadaniami Czterolatki poradziły sobie doskonale.
  Gratulujemy Rodzicom wspaniałych Dzieci.

  Powrót na górę


  Fioletowy dzień


  We wtorek 19 marca we wszystkich grupach było fioletowo. Tego dnia Wiosnę witały Krokusy.

  Powrót na górę


  Biały Dzień


  Białym kolorem pożegnaliśmy Zimę a przebiśniegami przywitaliśmy Wiosnę. 18 marca w naszym Przedszkolu było biało.

  Powrót na górę


  Średniaczki w sklepie ogrodniczym


  13 marca Średniaczki wybrały się na wycieczkę do sklepu ogrodniczego. Zadaniem było odnalezienie wiosennych kwiatów z karty zadaniowej: krokusy, tulipany, przebiśniegi, żonkile i hiacynty. W sklepie dzieci bez trudu odnalazły kwiaty. Wycieczka zakończyła się zakupem kwiatów, które upiększyły przedszkolny ogródek.

  Powrót na górę


  Pory Roku - Średniaczki


  Pory roku w wykonaniu Średniaczków. Praca w zespole jest wymagająca: trzeba się dogadać kto, co i gdzie rysuje. Jak widać na zdjęciach Czterolatki wykonały zadanie doskonale.

  Powrót na górę


  Zeróweczka w Bibliotece


  29 lutego Zeróweczka wybrała się na wycieczkę do Biblioteki. Poznawali pracę Bibliotekarza i oglądali różne książki.

  Powrót na górę


  Dzień Pączka


  Był sobie pączek co nie miał rączek
  i okrąglutki był jak miesiączek.
  Miał lukrowaną złocistą skórkę,
  a w środku dziurkę na konfiturkę.
  Wszyscy go lubią- starsi i dzieci,
  na jego widok aż skórka leci.
  Lecz co naprawdę pączki są warte,
  to przede wszystkim wie tłusty czwartek.

  Powrót na górę


  Pomieszane bajki


  26 lutego młodzież z Ośrodka Psychoprofilaktyki Rodzinnej przedstawiła Przedszkolakom "Pomieszane bajki". Dzieciom inscenizacja bardzo się podobała. Bez trudu odgadły, z jakich bajek postaci pojawiły się na scenie.
  Po przedstawieniu Przedszkolaki zabrały się za rysowanie bajkowych postaci.

  Powrót na górę


  Bal Karnawałowy


  Już za chwilę bal się zacznie,
  Pędzi z miotłą czarownica,
  Biegnie kowboj z policjantem,
  Kim ja jestem? – tajemnica!
  Może jestem klaunem małym,
  Najśmieszniejszym w całym świecie,
  Może jestem królem śmiałym? –
  Tego nigdy nie zgadniecie…
  Może jestem jaskiniowcem,
  Albo może kominiarzem,
  Gdy się tylko zdecyduję,
  Zaraz wszystkim się pokażę…

  Powrót na górę


  Roboty Zerówczki


  6 lutego Zeróweczka poznawała Kosmos. Rakieta, Ufoludki i kosmiczne skafandry w wykonaniu naszych Sześciolatków prezentowały się wspaniale.

  Powrót na górę


  Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci


  Pani Dyrektor Przedszkola nr 17 Violetta Woźniak została uchonorowana srebrną odznaką zasłużonego działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

  Powrót na górę


  Średniaczki Uniwerytetowi III Wieku


  22 stycznia Średniaczki zostały zaproszone do Klubu Smok by uczcić Dzień Babci i Dziadka. 4 latki wystąpiły przed Seniorami Uniwersytetu III Wieku. Zgromadzonym Gopściom bardzo podobały się wierszyki i piosenki. Seniorzy ucieszyli się również z laurek przygotowanych przez Dzieci.

  Powrót na górę


  Kodowanie na Dywanie Średniaczki - Ozobot


  Projekt o spędzaniu czasu z Babcią i Dziadkiem Średniaczki zakończyły zajęciami z kodowania. Na zajęciach dzieci stworzyły portrety swoich Babć i Dziadków...ale szczególne portrety, ponieważ stanowiły one fragment trasy dla robotów Ozobot.

  Powrót na górę


  Kodowanie na Dywanie Średniaczki - kubeczki


  Co można robić w wolnym czasie?... Średniaczki postanowiły pokodować. Ustawiały kubeczki z takim zaangażowaniem i pasją. Bardzo chciały ułożyć wieżę wyższą od siebie. No i za 10 razem udało się!!! Podziwiałam determinację moich wspaniałych Przedszkolaków.

  Powrót na górę


  Dzień Babci i Dziadka w Starszaczkach


  23 stycznia Starszaczki zaprosiły swoje kochane Babcie i świetnych Dziadków na Uroczystość z okazji Ich Święta. Ukochani Goście obejrzeli występ dla Babć i Dziadków. Po inscenizacji słodki poczęstunek, upominki przygotowane przez Wnuczęta oraz zabawa z Babciami i Dziadkami.

  Powrót na górę


  Dzień Babci i Dziadka w Maluszkach


  22 stycznia Średniaczki zaprosiły swoje doskonałe Babcie i wspaniałych Dziadków na Uroczystość z okazji Ich Święta. Ukochani Goście najpierw obejrzeli Jasełka a potem krótki występ dla Babć i Dziadków. Po inscenizacji słodki poczęstunek, upominki przygotowane przez Wnuczęta oraz zabawa z Babciami i Dziadkami.

  Powrót na górę


  Koncert - Przyszła już pora na zabawę


  22 stycznia w Przedszkolu odbył się koncert "Przyszła już pora na zabawę.Karnawałowy koncert klasycznej muzyki tanecznej, rozrywkowej i filmowej bardzo podobał się dzieciom. Jak zwykle aktywnie uczestniczyły w koncercie. Instrumentem przewodnim był puzon.  Powrót na górę


  Dzień Babci i Dziadka w Średniaczkach


  21 stycznia Średniaczki zaprosiły swoje ukochane Babcie i wspaniałych Dziadków na Uroczystość z okazji Ich Święta "kochamy Was!!!! Jak z Babcią i Dziadkiem spędzamy czas....
  Z moją Babcią jest czadowo, z nią się czuję komfotowo. Lubi spiewać mi piosenki, kolorowe ma sukienki. Tak, tak, ta, moja babcia jest czadowa. Przed nia się każdy smuteczek chowa. Nosi korale, długie kolczyki. Uwielbia sluchać głośnej muzyki - śpiewały swoim Baciom ukochane Wnuczęta.
  Mój Dziadek jest szałowy, do żartów wciąż gotowy. Zabiera mnie do kina i psoty zapomina. Dziadkowi zaśpiewm piosenkę, on mocno mnie trzyma za rękę. Pomysłów ma sto na zabawę, z nim wszystko jest bardzo ciekawe - taką piosenkę śpiewały wesołe Wnuczęta swoim najwspanialszym Dziadkom.
  Cudownie z Wami spędza się czas. Babciu i Dziadku kochamy Was!!! Po inscenizacji słodki poczęstunek, upominki przygotowane własnoręcznie przez Wnuczęta oraz zabawa z Babciami i Dziadkami.  Powrót na górę


  Dzień Babci i Dziadka w Zeróweczce


  17 stycznia Zeróweczka zaprosiła swoje wspaniałe Babcie i cudownych Dziadków na Uroczystość z okazji Ich Święta. Wspaniali Goście najpierw obejrzeli Jasełka a potem krótki występ dla Babć i Dziadków. Po inscenizacji słodki poczęstunek, upominki przygotowane przez Wnuczęta oraz zabawa z Babciami i Dziadkami.  Powrót na górę


  Przegląd Jasełek w Zeróweczce


  16 stycznia Zeróweczka zaprezentowała swoje Jasełka przed Komisją Przeglądu Jasełek.  Powrót na górę


  Teatr Piwnica


  8 stycznia w naszym Przedszkolu gościliśmy aktorów z Teatru Piwnica na Wójtowskiej z Warszawy. Mamy przyjemność współpracować z tym teatrem, ponieważ przyjeżdżają do nas wspaniale przygotowani, ze wspaniałymi przedstawieniami, z piękną scenografią, muzyką i ruchem. Dzieci w trakcie przedstawień mają możliwość uczestniczenia w sztuce. Tym razem Przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt. „ O krokodylu, którego boli ząb”. Wartka akcja, piękne kukiełki, marionetki oraz dużo humoru sprawiły, że dzieci świetnie się bawiły, śmiały oraz gorąco i długo biły brawo aktorom.  Powrót na górę


  Szopka Zeróweczki


  Szopka, ktorą przygotowała nasza Zeróweczka pięknie prezentuje się na Wystawie konkursowej Szopek w Kościele Św. Wincerntego a' Paulo.
  Szopka Zeróweczki zdobyła pierwsze miejsce w Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.
  GRATULUJEMY!!!!
  Powrót na górę


  Świąteczne kodowanie Starszaczków


  Kodowanie i Bocika polubiły także Starszaczki. Całe popołudnie kolorowały świąteczne trasy dla Bocika. Mogę jeszcze... padało co chwila.  Powrót na górę


  Zima


  W piątek nareszcie spadł śnieżek.
  Tak się zachmurzyło, słonko się ukryło.
  Pada, pada śnieżek biały
  dawno go nie było.
  śpiewały czytreolatki ubierając się na dwór. Bałwanek nawet maleńki jak okruszek, bitwa na śnieżki i aniołki. Bez zabawy na śniegu nie ma zimy.  Powrót na górę


  Świąteczne kodowanie Średniaczków


  W piątek 21 grudnia kiedy wszystko było już przygotowane i zrobione na Święta Średniaczki posatnowiły sprawić sobie przyjemność. Od samego rana kolorowały aniołki i szopki, po których jeździł nasz Bocik. To była nagroda według nich za bardzo ciężkie dni przygotowań świątecznych.  Powrót na górę


  Średniaczki na poczcie


  W czwartek 20 grudnia Średniaczki zaniosły swoje pocztówki na pocztę. Wysyłanie świątecznych życzeń to kolejna tradycja, którą poznają Przedszkolaki. Same namalowały pocztówki, napisały życzenia - z niewielką pomocą - mamy dopiero 4 latka, nakleiły znaczki i wrzuciły kartki do skrzynki pocztowej.  Powrót na górę


  Wigilia u Starszaczków


  W środę 19 grudnia Starszaczki zaprosiły Rodziców i Rodzeństwo na Jasełka. Wspaniałe przedstawienie przygotowały Dzieci. Zaprosiły Rodziców na wspólne kolędowanie i pierniczki, ktore specjalnie upiekły na tę okazję.  Powrót na górę


  Wigilia u Maluszków


  W środę 19 grudnia Maluszki zaprosiły Rodziców i Rodzeństwo na Jasełka. Przedstawienie przygotowały Dzieci a Rodzicom przypadł udział w inscenizacji. Tatusiowie zostali Trzema Królami a Mamusie Gwiazdeczkami. Życzenia, dzielenie sie opłatkiem, kolędowanie to tradycje, które przekazywane są już najmłodszym.  Powrót na górę


  Wigilia w Zeróweczce


  We wtorek 18 grudnia Zeróweczka zaprosiła Rodziców i Rodzeństwo na Jasełka i Wieczerzę Wigilijną. Przepiękne przedstawienie przygotowały Dzieci a Rodzice postarali się o przepyszne wigilijne dania i przygotowanie Wieczerzy. Życzenia, dzielenie sie opłatkiem, wspólna wieczerza, kolędowanie to tradycje, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie.  Powrót na górę


  Pocztówki Średniaczków


  We wtorek 18 grudnia Średniaczki zabrały się za malowanie pocztówek świątecznych. Najczęściej wybieranym motywem była choineczka.  Powrót na górę


  Wigilia u Średniaczków


  W poniedziałek 17 grudnia Średniaczki zaprosiły swoich Rodziców i Rodzeństwo na Spotkanie Wigilijne. Tym razem było Anielsko. Aniołeczki opowiedziały wszystkim historię Bożego Narodzenia, przeplatając ją kolędami i pastorałkami.
  Nie miały aniołki choinki na święta,
  o choince dla nich nikt tam nie pamiętał.
  Popatrzyły się na siebie,
  wywierciły dziurę w niebie
  ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho!
  Śpiewały wesoło Aniołeczki. po inscenizacji wspólne życzenia, dzielenie się opłatkiem i kolędowanie. Wszyscy... i duzi i mali dostali też świąteczne upominki. Na koniec pamiątkowe zdjecia i pierniczkowy poczęstunek.  Powrót na górę


  Choinka Średniaczków


  W poniedziałek 17 grudnia tuż przed Wigilią Średniaczki ubierały choineczkę. Tradycją tej grupy jest żywe drzewko. W tym roku ubrane aniołkowo i pierniczkowo.  Powrót na górę


  Konkurs Kolęd i Pastorałek


  W niedzielę 16 grudnia w Teatrze im. Jaracza grpa Młodych Artystów z Zeróweczki brała udział w Konkursie Kolęd i Pastorałek. Pieknie zaśpiewali pastorałkę "Świeć Gwiazdeczko mała świeć".  Powrót na górę


  Mama Ani czyta Basię


  14 grudnia mama Ani czytała Średniaczkom kolejne opowiadanie o Basi. Tym razem "Basia i Święta".  Powrót na górę


  Starszaczki ubierają choinkę


  13 grudnia Starszaczki ubierały choinkę.
  Jak najjaśniej świeć choinko.
  Małym córkom,
  Małym synkom
  Dużym tatom
  Mamom bliskim
  Świeć choinko, świeć nam wszystkim.
  Powrót na górę


  Średniaczki pieką pierniczki


  12 grudnia Średniaczki piekły pyszne, pachnące pierniczki.
  Ojej, cóż za zapach!
  Cynamon goździki
  coś mi się wydaje,
  że ktoś upiekł pierniki.
  Świąteczne pierniki
  serduszka gwiazdeczki,
  kształty przeróżne
  nawet dzwoneczki.
  Rumiane, pachnące,
  pięknie przystrojone
  zapewne na choince
  będą zawieszone.
  Powrót na górę


  Bal z Mikołajem


  11 grudnia Przedszkolaki odwiedził długo oczekiwany Gość- Święty Mikołaj.
  Drogi Mikołaju
  Przy choince w ciepłej sali
  zakolęduj z nami.
  Bardzo wszyscy się cieszymy,
  że jesteś tu z nami.
  Wszystkie przedszkolaki
  bardzo się radują.
  Pięknie na spotkanie
  z tobą się szykują.
  Powrót na górę


  Stroiki Średniaczków


  10 grudnia Średniaczki robiły świąteczne stroiki. Efekt pokażemy później.
  Powrót na górę


  Średniaczki na balecie Królowa Śniegu


  10 grudnia Średniaczki oglądały balet "Roztańczone opowieści Królowej Śniegu". wystarczy popatrzeć na wpatrzone oczy, by dowiedzieć się czy spektakl podobał się Przedszkolakom.
  Było to wyjątkowe widowisko pełne tańca i magii !!! W przedstawieniu wystąpili Królowa Śniegu, Elza, Święty Mikołaj oraz Czarodziej. Spektakl rozpoczęła etiuda oparta na „Dziadku do Orzechów”, zatańczyli Klara oraz Książę a także Śnieżynki. Profesjonalny iluzjonista poprowadził pokaz zapraszając dzieci na scenę. Czarodziejami byli Krystian i Laura. Następnie obejrzeliśmy taniec Elzy, Świętego Mikołaja i Królowej Śniegu.
  Spektakl magicznie wprowadził nas w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, jest widowiskiem interaktywnym - prowadząca go Królowa Śniegu zaprosiła dzieci do wspólnych zadań i zabawy, opowiadała o treści i ciekawostkach związanych z tańcem.  Powrót na górę


  Sala zabaw Olele Starszaczki i Zeróweczka


  Miała być Wioska Mikołaja a Przedszkolaki miały pomagać Mikołajowi rozwiązując zadania. Tak było na ulotce, którą otrzymaliśmy od sali zabaw Olele w Józefowie. Rzeczywistość okazała się inna. Wprawdzie dzieci miały przednią zabawę, bo sama sala zabaw sprzyja radosnej zabawie. Dekorowały także pierniczki, robiły choinkowy łańcuch i rozwiązywały świątecznej zagadki. Bardzo podobała się również dzieciom mata interaktywna. Przedszkolaki wróciły zadowolone i rozczarowane brakiem Mikołaja. My czułyśmy niedosyt.


  Powrót na górę


  Sala zabaw Olele Maluszki i Średniaczki


  Miała być Wioska Mikołaja a Przedszkolaki miały pomagać Mikołajowi rozwiązując zadania. Tak było na ulotce, którą otrzymaliśmy od sali zabaw Olele w Józefowie. Rzeczywistość okazała się inna. Wprawdzie dzieci miały przednią zabawę, bo sama sala zabaw sprzyja radosnej zabawie. Dekorowały także pierniczki i rozwiązywały świątecznej zagadki. Bardzo podobała się również dzieciom mata interaktywna. Przedszkolaki wróciły bardzo zadowolone nie dopominały sie nawet spotkania z Mikołajem. My czułyśmy niedosyt.  Powrót na górę


  Starszaczki Kodują


  Średniaczki pożyczyły matę i kubeczki Starszakom. Świetnie sobie poradzili z zadaniami z kodowania. Najpierw układali w parach - jedno dla drugiego, potem sami. Na koniec wspólnie zrobili obrazek na macie do kodowania - kwiaty na łące z kubeczków.

  Po kubaczkach przyszła pora na kodowane obrazki. Starszaczki rozkodowywały obrazki kredkami na kartach pracy. Zadani bardzo podobały się Sześciolatkom -"proszę pani a mogę jeszcze jeden zrobić". I prawie każdy zrobił dwa obrazki.


  Powrót na górę


  Średniaczki - Godzina Kodowania


  Pierwszego dnia jako główną aktywność dzieci kodowały "Zegar" na różne sposoby. Najpierw oglądały prawdziwy zegar, patrzyły jak jest zbudowany, jak poruszają się wskazówki. Potem ustawiały zegar z siebie, z kubeczków na macie i kolorowały zegar i aktywności dla Bocika. Tak minęła pierwsza Godzina Kodowania i ta godzina miała więcej niż 60 minut.


  Drugiego dnia w ruch poszły - ukochane kubeczki. Dzieci podzieliły się na pary i najpierw na przemian układały sobie kubeczkowe zadania, a potem wspólnie układały z kubeczków wieże i budowle. To były kolejne dwie Godziny Kodowania, bo kubeczki Czterolatki lubią bardzo.


  Trzecią aktywnością w Godzinie Kodowania były puzzle i ozobot, którego dzieci nazywają Bocik. Za sprawą dziecięcych rączek Bocik został Mikołajem a puzzle drogą w Wiosce Mikołaja. Kolorowanie, układanie trasy, projektowanie, budowanie domków i choinek zajęło czterolatkom ponad godzinę. A kiedy Wioskę Mikołaja oglądał sam Bocik Mikołaj to słychać było tylko: "Mamo ja chce jeszcze zostać". "Mnie odwiedził" -dobiegało z dywanu. "O zatrzymał się -raz, dwa, trzy", "A u mnie się zakręcił" - wołały Przedszkolaki jeden przez drugiego. Bocikowy Mikołaj jeździł, aż się wyczerpał.


  Czwartego dnia Godziny Kodowania - kodowane obrazki - kubeczki na macie do kodowania. Zabawa zaczęła się od od Choinki. Potem był Mikołaj a na końcu Prezent. Trzy drużyny - trzy obrazki. Każda drużyna miała swojego Dyrygenta, który nadzorował układanie kubeczków. Zabawy co nie miara i niedosyt …. bo jeszcze Śnieżynka została:) Tylko podziwiać wytrwałość i upór w dążeniu do celu.


  A ostatniego dnia "Kodowana wieża" i Bocik na wyłączność. Dwa razy ładowałam ozobota więc to nie była godzina, a "troszkę" dłużej. Wszyscy bardzo się starali, malowali kody według instrukcji albo tworzyli sami. Najważniejsze, że każdy mógł mieć Bocika dla siebie. "Udało się" - słychać było radosne okrzyki kiedy Bocik zatrzymał się na kodzie "Stop na 3s" albo przyspieszył. Radość z odniesionego sukcesu. Jak już odwiedził wszystkie wieże, dzieci ułożyły całą ulicę i połączyły kartki czarną ścieżką. Długo jeździł Bocik i zwiedzał każdą wieżę po kolei.
  Powrót na górę


  Szopka Zeróweczki


  Zeróweczka rozpczęła prace nad konkursową Szopką. Tym razem masa papierowa.  Powrót na górę


  Koncert Patriotyczny


  28 listopada w Naszym Przedszkolu odbył się Patriotyczny Koncert. Odbyliśmy muzyczną podróż w różne regiony Polski rozpoczynając od Gór poprzez Kraków, Mazowsze, Mazury aż dotarliśmy nad Morze Bałtyckie. Nie zabrakło też pieśni patriotycznych związanych z tymi regionami Polski. Przyjmując odpowiednią postawę wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Narodowy. Artystki przybliżyły też dzieciom sylwetki sławnych Polaków min. Marszałka J. Piłsudskiego, Marii Skłodowskiej Curie, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II, R. Lewandowskiego, S. Moniuszko. Koncert został uwieńczony wspólnym śpiewem "Jesteśmy Polką i Polakiem" a na koniec nagrodzony gromkimi brawami.  Powrót na górę


  Laureaci Międzyprzedszkolnego Konkursu "Strój Regionalny naszego Regionu"


  28 listopada wręczone zaprosiliśmy na Uroczystość Laureatów Międzyprzedszkolnego Konkursu "Strój Ludowy naszego Regionu". Wszystkie prace były piękne i wyjątkowe. Jury zadecydowało, że wszystkie otrzymają I miejsce.
  Małym Artystom Gratulujemy!!!  Powrót na górę


  Dzień Misia


  26 listopada do Przedszkola zaprosiliśmy ulubione Misie. Duże i małe, brązowe, czarne i białe. Wyprawiliśmy dla Nich Bal Misiów.
  Kto jest dzieci przyjacielem?
  Mały miś.
  Kto tajemnic zna tak wiele?
  Mały mis.
  Miś choć mały, choć nieśmiały,
  wielkie serce w sobie ma.
  Pocieszyciel doskonały.
  Każdy misia swego ma.  Powrót na górę


  Uroczystość z okazji 100 Lecia Odzyskania Niepodległości

  Kliknij ikonkę prawym przyciskiem i otwórz w nowym oknie
  Piosenka "Co to jest Niepodległość"
  Wiersz "Katechizm polskiego dziecka"
  Piosenka "Symbole Polski"
  Wiersz "Kraków" i taniec "Zasiali Górale"
  Wiersz "Warszawa"
  Taniec "Polka Warszawska"
  Wiersz "Nad Toruniem"
  Taniec "Jesienny Kujawiaczek"
  Wiersz "Gdańsk"
  Hymn
  Hymn


  Powrót na górę


  Turniej Wiedzy o Polsce


  W związku z realizacją zadań Międzynarodowego Projektu "Piękna nasza Polska cała" w Przedszkolu odbył się Turniej Wiedzy o Polsce. nasi Mali Patrioci udowodnili, że doskonale znają naszą Ojczyznę. Znają miasta i legendy z nimi związane, tańce ludowe, symbole narodowe i nasze góry i nasze morze. Odpowiedzieli na wszystkie turniejowe pytania i zrealizowali turniejowe zadania. Na koniec każdy Mały Patriota i Mała Patriotka otrzymali pamiątkowe Dyplomy Małego Patrioty.

  reszta zdjęć wkrótce


  Powrót na górę


  Wieczór Patriotyczny- Zeróweczka


  W związku z realizacją zadań Międzynarodowego Projektu "Piękna nasza Polska cała" Zeróweczka zaprosiła Rodziców na Wieczór Patriotyczny. Rodzice mogli zobaczyć inscenizację o Polsce. Wiersze, piosenki i tańce wzruszyły przybyłych Gości. Po inscenizacji było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych a na koniec każde z dzieci opowiedziało o ważnym Polaku. To była niezapomniany wieczór, Mali Patrioci spisali się na medal.  Powrót na górę


  Zielona grupa poznaje Otwock


  W związku z realizacją zadań Międzynarodowego Projektu "Piękna nasza Polska cała" Zielona grupa wyruszyła na spacer po Otwocku. Poznawali najważniejsze miejsca i budynki: Dworzec PKP, Pocztę i Urząd Miasta  Powrót na górę


  Praca konkursowa Oli


  W związku z realizacją zadań Międzynarodowego Projektu "Piękna nasza Polska cała" Ola z grupy Średniaczków narysowała, wykleiła plasteliną i pokolorowała pastelami - kołbielski strój ludowy. Ola reprezentuje młodsze grupy naszego Przedszkola w Międzyprzedszkolnym Konkursie "Strój Ludowy Naszego Regionu".  Powrót na górę


  Kołbielski Strój Ludowy


  W związku z realizacją zadań Międzynarodowego Projektu "Piękna nasza Polska cała" 19 listopada Średniaczkli namalowały Kołbielski strój ludowy do naszego Kącika Regionalnego.

  *16.11.2018r. Rodzinny Konkurs "Nasza Mała Ojczyzna"


  Wszyscy uczestnicy Rodzinnego Konkursu Plastycznego "Nasza Mała Ojczyzna" otrzymali pamiątkowe Dyplomy i nagrody.
  Wszystkim Małym i Dużym Artystom Bardzo Dziękujemy i Gratulujemy!!!  Powrót na górę


  Zeróweczka i Średniaczki Szlakiem Otwockich Pomników


  W związku z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i realizacją zadań Międzynarodowego Projektu "Piękna nasza Polska cała" 13 listopada Średniaczkli i Zeróweczka wyruszyły na wycieczkę Szlakiem Otwockich Pomników i ważnych miejsc w naszym Mieście.
  Pierwszy przystanek - Dworzec Kolejowy - to miejsce, które przechodzi bardzo duże zmiany. Potem Wieża Ciśnień w XIX wieku zaopatrująca m.in. lokomotywy w wodę.. Spacerowaliśmy koło Figury Pana Jezusa, Poczty, Teatru im. Jaracza i Urzędu Miasta. Obejrzeliśmy tablice historyczne postawione na placu przed Teatrem z okazji 100 Lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. zapaliliśmy znicze pod Pomnikiem Szarych Szeregów oraz Pomnikiem poświęconym poległym w tym miejscu 3 kwietnia 1944 r. żołnierzom AK pchor. Apolinaremu Akajewiczowi ps. "San" i pchor. Ryszardowi Barańskiemu ps. "Okrzeja".


  Powrót na górę


  Wyniki Międzyprzedszkolnego Konkursu "Otwock Moja Mała Ojczyzna"


  16 listopada w Przedszkolu nr 12 odbyło się wręczenie nagród w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym "Otwock Moja Mała Ojczyzna". OLa, Łucja i Karolcia ze Średniaczków zajęły III miejsce w kategorii dzieci łodszych a Leszek z Zeróweczki - II miejsce w kategorii dzieci starszych. Mali Artyści otrzymali pamiątkowe Dyplomy oraz upominki. Po części oficjalnej nastąpił słodki poczęstunek.
  Małym Artystom Gratulujemy!!!
  Powrót na górę


  Średniaczki - Zajęcie otwarte


  Jestem Polką, jestem Polakiem - co to dla mnie znaczy? Tworzymy kod z naszymi wartościami. To pierwsze zadanie na 100 Lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
  Najpierw rozmawialiśmy o tym, po czym można poznać, że jestem Polakiem. Odpowiedzi dzieci są proste i szczere - "bo mówię po Polsku", "bo mieszkam w Polsce", "bo było Święto Narodowe" 😍. Potem zastanawialiśmy się jak kiedy Ją bardzo kocham - sercem", "kiedy dbam o przyrodę", "kiedy kocham rodziców", "kiedy znam godło i flagę"... Wszystko dzieci wymalowały na serduszkach, rozmieściły je na macie do kodowania i rozpoczęliśmy wędrówkę od serca do serca. Szła z nami mała Polka - Udało nam się zebrać wszystkie serduszka i dotrzeć do mety. Droga była tak kręta, że zabrakło nam strzałek. Pamiętaliśmy, że żeby iść prosto to czasami trzeba się obrócić. Dlatego na niektórych polach były aż dwie komendy: skręć i idź prosto. Ale udało nam się zebraliśmy wszystkie serduszka i doszliśmy do mety.
  Jak zmieniały się granice Polski? - zakodowana trasa z historią w tle oraz Zakodowane flagi - Polska. To kolejen zadania na 100 Lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
  Biało-czerwona flaga Polski pojawiła się w kilku zadaniach. Pierwsze - to co moje Dzieciaki lubią najbardziej - KUBECZKI. 😍 Układaliśmy flagę na macie do kodowania, Z inicjatywy Fanów kubeczków powstała biało-czerwona wieża. Malowaliśmy także wg kodu i zgadnijcie co nam wyszło … biało-czerwona flaga Polski. Lubimy takie zadania z niespodzianką. Bardzo lubimy także naszego Bocika, nie chcieliśmy by był smutny, że nie ma dla niego żadnego zadania. Pani opowiedziała nam, że nasza kochana Ojczyzna nie zawsze wyglądała tak samo. Pani pokazała nam jak Polska wyglądała przed stu laty, w 1945 roku i teraz. Od razu wiedzieliśmy, które kontury to Polska obecnie. Dziwiliśmy się i nie bardzo rozumieliśmy dlaczego kiedyś była inna... ale mamy dopiero cztery lata. Raz-dwa pokolorowaliśmy karty pracy z Polską, narysowaliśmy trasę dla Bocika i komendy, skleiliśmy i gotowe. Na zdjęciach widać jak bardzo przeżywaliśmy czy nasz Bocik wykona wszystkie polecenia. I udało się!!!  Powrót na górę


  Średniaczki - Zajęcie otwarte


  15 listopada Średniaczki zaprosiły swoich Rodziców na zajęcie otwarte i pokazaliśmy czego nauczyliśmy się o Polsce. Najpierw zaśpiewaliśmy piosenkę "Jesteśmy Polką i Polakiem", potem głośno i wyraźnie recytowaliśmy wiersz "Katechizm Małego Dziecka", zatańczyliśmy "Warszawską Poleczkę", "Zasiali górale" i "Kujawiaczka". Po krótkim występie przyszła pora na naszą grę planszową na macie do kodowania. Ułożyliśmy krążki z cyferkami, podzieliliśmy się na dwie drużyny, drużynę dziewczynek i drużynę chłopców i wybraliśmy kolory kubeczków. Szczęście uśmiechnęło się do chłopców i to oni rozpoczęli grę. Rzucaliśmy kostką i odpowiadaliśmy na pytania o Polsce. Po prawidłowej odpowiedzi mogliśmy postawić kubeczek na polu, z cyferką którą wskazała kostka. Pytania wcale nie były łatwe, ale naszą wiedzą zaskakiwaliśmy i Starszych Kolegów i Rodziców, i Panie. Pytanie w jakim kraju mieszkamy - to była łatwizna- przecież nawet trzylatki wiedzą, że w Polsce. Dziewczynki wiedziały, że stolicą Polski jest Warszawa. Chłopcy wiedzieli, że Polska leży nad Morzem Bałtyckim. Były jeszcze pytania: "Mazurek Dąbrowskiego" to... no oczywiście, że Hymn. Powiemy Wam w sekrecie, że znamy cztery zwrotki. Jakie kolory ma flaga Polski? Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce? Jak nazywają się najwyższe góry w Polsce? ile kolorów jest na polskiej fladze? Co ma na głowie Orzeł, który znajduje się w godle Polski? Kim był Fryderyk Chopin? Czy Morze Bałtyckie jest na górze, czy na dole mapy? Jaki językiem mówimy? kto rządzi w Polsce - król czy prezydent? W jakim mieście żył Smok Wawelski? Odpowiedzieliśmy na 30 pytań zanim jednej z drużyn udało się ustawić cztery kubeczki obok siebie. I wcale nie chcieliśmy skończyć gry. Ogłosiliśmy koniec dopiero wtedy, kiedy obie drużyny ustawiły kubeczki. Rodzice byli zachwyceni, że my wiemy tak dużo o Polsce, i że tak pięknie potrafimy grać w grę planszową.
  Powrót na górę


  Starszaczki w szkole


  15 listopada Starszaczki odwiedziły swoich kolegów i koleżanki w Zerówce w szkole Podstawowej nr 3.
  Powrót na górę


  Średniaczki Mali Patrioci


  Polska- to taka kraina,
  która się w sercu zaczyna.
  Potem jest w myślach blisko,
  w pięknej ziemi nad Wisłą.
  Jej ścieżkami chodzimy,
  budujemy, bronimy.
  Polska- Ojczyzna...
  Kraina, która się w sercu zaczyna.
  Powrót na górę


  Średniaczki Szlakiem Otwockich Pomników


  W związku z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i realizacją zadań Międzynarodowego Projektu "Piękna nasza Polska cała" 13 listopada Średniaczkli wyruszyły na wycieczkę Szlakiem Otwockich Pomników i ważnych miejsc w naszym Mieście. Zapaliliśmy znicz pod Kamieniem Pamięci Żydów Otwockich, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z Willą Julią w tle - dzieci mówią, że to zamek, zapaliliśmy znicz pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz kolejne pamiątkowe zdjęcie pod Kościołem Św. Wincentego a Paulo. Do przedszkola wróciliśmy zmęczeni ale brdzo zadowoleni z wycieczki.


  Powrót na górę


  Pokaz Mody Patriotycznej


  W związku z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 13 listopada w naszym Przedszkolu odbył się Pokaz Mody Patriotycznej. Rodziców poproszono o przygotowanie dla dzieci strojów w barwach narodowych Polski. Zadanie zostało potraktowane bardzo poważnie – wszystkie dzieci wyglądały wspaniale. Dzieci demonstrowały swoje kostiumy jak na prawdziwym pokazie i pozowały do zdjęć.  Powrót na górę


  "Piękna nasza Polska cała" - uroczystość z okazji 11- lecia odzyskania Niepodległości


  9 listopada w naszym Przedszkolu odbyła się Uroczystośćz okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
  Uroczystość rozpoczęła wzruszającym przemówieniem Pani Dyrektor. "To Święto bliskie memu sercu" mówiła. Co to jest niepodległość?

  Kiedyś Rosja, Austria i Prusy
  na Polskę mieli chytre zakusy.
  Niestety w końcu im się udało
  i zagrabili Polskę całą.

  Przez długie 123 lata
  nie było nas na mapie świata.
  I jak to czasem mówią dorośli
  wtedy nie było niepodległości.

  Co to jest niepodległość
  teraz wiem już na pewno.
  Każde dziecko dziś woła
  to polski dom, polska szkoła.
  Co to jest niepodległość
  teraz wiem już na pewno.

  Zaraz po I wojnie światowej
  powstały piękne mapy już nowe.
  Tak właśnie nasza historia biegła
  że Polska dzisiaj jest niepodległa.

  Co to jest niepodległość
  teraz wiem już na pewno.
  Każde dziecko dziś woła
  to polski dom, polska szkoła.
  Co to jest niepodległość
  teraz wiem już na pewno.

  Jedenasty listopada 1918
  Zapamiętamy już na zawsze.
  Jedenasty listopada 1918
  Zapamiętamy już na zawsze.

  Co to jest niepodległość
  teraz wiem już na pewno.
  Każde dziecko dziś woła
  to polski dom, polska szkoła.
  Co to jest niepodległość
  teraz wiem już na pewno.

  Zaczęliśmy wzruszającą piosenką "Co to jest Niepodległość" - "łza mi się zakręciła w oku jak tę Polskę zakryli tym czarnym materiałem" - powiedziała jedna z mam po skończonej Uroczystości.
  Potem był "Katechizm Katechizm polskiego dziecka" Władysława Bełzy.
  — Kto ty jesteś?
  — Polak mały.
  — Jaki znak twój?
  — Orzeł biały.
  — Gdzie ty mieszkasz?
  — Między swemi.
  — W jakim kraju?
  — W polskiej ziemi.
  — Czym ta ziemia?
  — Mą Ojczyzną.
  — Czym zdobyta?
  — Krwią i blizną.
  — Czy ją kochasz?
  — Kocham szczerze.
  — A w co wierzysz?
  — W Polskę wierzę.
  — Coś ty dla niej?
  — Wdzięczne dziecię.
  — Coś jej winien?
  — Oddać życie.
  Potem była piosenka w wykonaniu Maluszków "Symbole Polski". Jesteśmy Polką i Polakiem ... śpiewały dzieci o opowiadały o naszej pięknej Ojczyźnie.
  Starszaki zaprosiły wszystkich do Zakopanego - gdzie góry i górale są a potem do Krakowa - gdzie piękny Wawel a obok Wawelu mieszkał smok. Zielona grupa przepięknie zatańczyła taniec "Zasiali górale".
  Średniaczki zabrały wszystkich do Warszawy - bo tu stolica polski jest, Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek i wiele innych, pięknych miejsc. Czterolatki zatańczyły skoczną poleczkę.
  Zeróweczka pokazała Toruń -bo słodki zapach pierników kusi mocno nas a podróż zakończyliśmy w Gdańsku -skąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat. Sześciolatki zatańczyły nastrojowego kujawiaczka.
  Uroczystość zakończyła energetyczna i piękna "Piosenka małego Patrioty".
  Dziecko to taki patriota mały
  Na co dzień, a nie od święta
  Polską znam flagę i polskie godło
  Hymn ojczysty pamiętam.
  Bo moje miasto, bo moja wioska
  To Polska, to Polska, to Polska!
  A biało czerwone są barwy ulubione
  To Polska, to Polska, to Polska!
  Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce
  Więc czekam na geografię
  Uczę się pilnie polskiej historii
  Najlepiej jak potrafię.
  Bo moje miasto, bo moja wioska
  To Polska, to Polska, to Polska!
  A biało czerwone są barwy ulubione
  To Polska, to Polska, to Polska!
  Dziecko to taki patriota mały
  W myślach i czynach przejrzysty.
  Brzydkich wyrazów ja nie używam
  Dbam o język ojczysty

  Po owacji i krótkiej przerwie wszyscy razem zaśpiewaliśmy cztery zwrotki Hymnu.
  To była bardzo podniosła i wzruszająca chwila. Dzieci, Rodzice, Babcie, Dziadkowie i Pracownicy przedszkola jak jedna Rodzina zaśpiewali dla Ojczyzny.


  Powrót na górę


  Legenda Białego Orła - teatrzyk


  8 listopada w naszym Przedszkolu odbył się teatrzyk pt. „Legenda Białego Orła”. Przedszkolaki w skupieniu obejrzały przedstawioną legendę oraz poznały pierwszą stolicę Polski.
  Według legendy założyciel państwa Polan, Lech, podczas postoju w okolicach Poznania ujrzał pod wieczór sporych rozmiarów gniazdo na drzewie. Znajdował się w nim biały orzeł. Gdy Lech przyglądał się mu, orzeł rozpostarł skrzydła na tle nieba czerwonego od zachodzącego słońca. Lech zachwycił się, postanowił tam osiąść, umieścił orła w swym herbie, a miejsce na pamiątkę nazwał Gniezdnem (obecnie Gniezno) od słowa gniazdo.
  Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach zorganizowanych przez artystów. Teatrzyk ten na długo pozostanie w pamięci każdego dziecka.  Powrót na górę


  Konkurs plastyczny


  "Otwock - moja mała Ojczyzna" - Karolinka, Łucja i Ola wykonały pracę plastyczną na konkurs plastyczny organizowany przez Przedszkole nr 12 w Otwocku.
  Powrót na górę


  Ślubowanie Maluszków


  My jesteśmy przedszkolaki
  Maluszki kochane.
  Zapraszamy wszystkich
  Na nasze pasowanie
  Lecz sobie nie myślcie,
  że to będą cuda.
  my sami nie wiemy czy nam się to uda.
  Chcemy wam zaśpiewać
  i zatańczyć ładnie.
  A więc pora na występy,
  Mili państwo posłuchajcie,
  oklaskami nagradzajcie.
  Powrót na górę


  Koncert


  W środę 31 października w Przedszkolu odbył się koncert.


  Powrót na górę


  Dekoracja do piosenki "Jesteśmy Polką i Polakiem"


  Wszystkie Przedszkolaki malowały ilustrację do piosenki "Jesteśmy Polką i Polakiem". Obraz będzie dekoracją na Uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
  Góry namalowała grupa Zielona, Kraków i Morze - Zeróweczka a Warszawę i Toruń - grupa Niebieska.


  Powrót na górę


  Zeróweczka maluje


  Zeróweczka maluje martwą naturę.


  Powrót na górę


  Maluszki


  Przez cały tydzień u Maluszków królowały owoce i warzywa.


  Powrót na górę


  CodeWeek 2018


  W poniedziałek 15 października rozpczął się CodeWeek 2018, w którym brała udział Grupa Niebieska. Jest to jedno z wyzwań realizowanych przez Czterolatki w związku z projektem "Kodowanie na Dywanie".
  Dzień pierwszy.
  Najpierw szukalismy swojego przedszkola na mapie wydarzeń CodeWeek a potem kule w dłonie i Taniec Robotów. Takim sposobem wykonaliśmy pierwsze zadanie i rozpoczęliśmy wesoły tydzień z kodowaniem.
  - Taniec robotów - KLiknij w okienko prawym przyciskiem i otwórz w nowym oknie
  - Certyfikat - KLiknij w okienko prawym przyciskiem i otwórz w nowym oknie

  Dzień drugi.
  Kolejne zadania z CodeWeek. Najpierw zbieraliśmy literki do hasła CODE WEEK, chociaż znaliśmy tylko niektóre z nich, to zadanie wykonaliśmy perfekcyjnie. W ustaleniu kolejności pomógł nam ułożony napis z takich samych literek. Druga część zadania to była wspaniała zabawa, kochamy kubeczki a odkąd mamy matę, kubeczki i symbole bawimy się jeszcze lepiej. Ola była naszym "dyrygentem" - odczytywała ze wzoru jakiego koloru kubeczek powinien być położony. Żeby się nie pomyliło odkreślała po kolei. To była wspaniała praca zespołowa. Każdy był odpowiedzialny za inny kolor kubeczka i musiał dobrze słuchać "dyrygenta". Brawo MY 😘 mamy dopiero cztery latka i już takie wyzwania za nami. Z niecierpliwością czekamy na jutro i kolejne zadanie.

  - Certyfikat - KLiknij w okienko prawym przyciskiem i otwórz w nowym oknie

  Dzień trzeci.
  Dzisiaj "zwiedzaliśmy" Otwock na macie do kodowania. Spacerowaliśmy do miejsc, które znamy. Zaczęliśmy od Przedszkola, potem kościół, ruiny willi Julia, pomnik Marszałka Piłsudskiego, Urząd Miasta, teatr im. Jaracza, pomnik Powstańców, poczta, stacja kolejowa i rzekę Świder i na koniec wróciliśmy do Przedszkola. Wirtualny spacer na macie i układanie drogi bardzo nam się podobało. Potem wyruszyliśmy palcem po mapie w poszukiwaniu Warszawy, Wisły i Otwocka. Ułożyliśmy na macie plan wycieczki i miejsca, które warto zobaczyć w naszej okolicy: Pałac w Otwocku Wielkim, zamek w Czersku, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Zamek Królewski oraz Wisłę. Wycieczka na macie i dzisiejsze zadania CodeWeek przyniosły nam wiele radości.

  - Certyfikat - KLiknij w okienko prawym przyciskiem i otwórz w nowym oknie

  Dzień czwarty.
  Czas mija szybko - to już 4 dzień CodeWeek. Czterolatki z Przedszkola nr 17 w Otwocku wykonały kolejne zadanie. Najpierw wyruszyły na wycieczkę wzdłuż Wisły. Pierwszą część odbyły palcem po mapie Polski jednocześnie dobierając zdjęcia z wybranych miast: Zakopane - góry; Kraków - Smok Wawelski i Wawel; Warszawa - Syrenka Warszawska; Zamek Królewski i Pałac Kultury i Nauki; Toruń - Mikołaj Kopernik i pierniczki; Gdańsk - Neptun i morze. Potem wspólnie planowaliśmy drogę po macie do kodowania zgodnie ze słowami piosenki"Jesteśmy Polką i Polakiem". Zaczęliśmy w górach - w Zakopanem, dalej droga wiodła przez Kraków, Warszawę, Toruń, aż do Gdańska. To była wspaniała zabawa. Następnie wyruszyliśmy w kolejną podróż po macie, tym razem na naszej drodze pojawił się jeszcze Poznań - bardzo spodobały nam się Poznańskie Koziołki, o których opowiedział nam Leszek. Żeby trasa była dłuższa - każdy chce układać drogę - wyruszyliśmy z Przedszkola do Krakowa, potem do Zakopanego, z gór udaliśmy się do Poznania, Warszawy, Torunia, Gdańska i autostradą przez Warszawę do Przedszkola. Tym razem nauczyliśmy się nazw miast i najważniejszych symboli kojarzonych z nimi. Bardzo lubimy matę, strzałki i układanie tras. Kodowanie jest super! #CodeWeekPlChalange2018 #EduSense #UczymyDzieciProgramowac #KodowanieNaDywanie

  - Certyfikat - KLiknij w okienko prawym przyciskiem i otwórz w nowym oknie

  Dzień piąty.
  To już ostatni dzień CodeWeek. Czterolatki z Przedszkola nr 17 w Otwocku wykonały ostatnie zadanie. Dzisiaj był dzień niespodzianek. Dostaliśmy paczkę z Edu Sense, a w niej .... ozobota i puzzle. Zaczęliśmy jednak od kubeczków, które lubimy najbardziej. W parach układaliśmy sobie zadania. Mamy dopiero 4 latka, ale kubeczkowe wieże wychodzą nam wspaniale. Po świetnej zabawie przyszedł czas na nagrodę - białego ozobota. Patrzyliśmy na niego jak zaczarowani. Jeździł i zmieniał kolory, dla nas czterolatków to czary-mary. Potem zajęliśmy się plakatem Code Week. Nasz był jednocześnie drogą dla ozobota. Kolorowymi flamastrami rysowaliśmy koła, serduszka, kreski. Nasz ozobocik wędrował po plakacie od jednego dziecka do drugiego. To było świetne i niezapomniane podsumowanie wspaniałego tygodnia z kodowaniem. Dziękujemy!!! Do przyszłego roku! #Edusense #UczymyDzieciProgramowac #kodowanienadywanie #CodeWeekPLchallange2018

  - Certyfikat - KLiknij w okienko prawym przyciskiem i otwórz w nowym oknie

  Na koniec dnia Ola i Antoś pokazali co potrafią, cierpliwie układali swoje wieże z kubeczków. Efekt zapiera dech ....
  I tym akcentem zakończyliśmy CodeWeek 2018, ale nasza przygoda z kodowaniem dopiero się zaczęła.


  Powrót na górę


  Ziemniaczane Ludki


  We wtorek 16 października kącik przyrodniczy w Grupie Niebieskiej opanowały Ziemniaczane Ludki.


  Powrót na górę


  Dzień Edukacji Narodowej


  W poniedziałek 15 października wszystkie Przedszkolaki i Pracownicy Przedszkola nr 17 zebrali się na żółtej sali by uczcić Dzień Edukacji Narodowej.
  Były życzenia, słodkości a dzieci zaśpiewały i zatańczyły piosenkę "Dziekuję". Gdy jedzonko dobre dali - Dziekuję! Gdy sie ubrać pomagali - Dziękuję! Gdy się bawić pozwolili - Dziekuję! Kiedy bajki poczytali - Dziękuję! Kiedy ze mną zaśpiewali - Dziękuję! Gdy wytańczyć mi się dali - Dziękuję! Jak malować pokazali - Dziękuję! Gdy przytulić mnie zechcieli - Dziękuję! Gdy się do mnie uśmiechali - Dziękuję!!!


  Powrót na górę


  Otwock Wielki - prace plastyczne Zeróweczki


  W piątek 12 października po wycieczce Zeróweczka rysowała to, co najbardziej podobało im się na wycieczce. Prace są piękne i kolorowe. Dzieci pokazały swój talent.  Maluszki i Średniaczki

  Powrót na górę


  Otwock Wielki - grupa Zielona i Żółta


  W piątek 12 października wszystkie grupy pojechały na wycieczkę do Otwocka Wielkiego.
  W ramach realizacki zadań projektu "Piękna nasza Polska cała" poznawaliśmy zabytki w naszej okolicy.
  Otwock Wielki przywitał nas jesiennym słoneczkiem i bajecznymi kolorami. Maluszki zbierały dary jesieni: kasztany, żołędzie i kolorowe liście.
  Średniaczki robiły jesienne korony, zbierały kasztany, żołędzie i jesienne liście. Podziwiały piękny pałac i spacerowały w pałacowym ogrodzie.
  Starszaczki zwiedzały pałacowe włości.
  Zeróweczka robiła jesienne korony i szukała ciekawych zakątków w pałacowym ogrodzie.  Maluszki i Średniaczki

  GRUPY ZIELONA i ŻÓŁTA

  Powrót na górę


  Teatrzyk "Od ziarenka do bochenka"


  W czwartek 11 października w naszym przedszkolu odbył się teatrzyk „Od ziarenka do bochenka”. Podczas przedstawienia dzieci dowiedziały się jak powstaje chleb, a także mogły zmielić ziarna na mąkę samodzielnie.
  Powrót na górę


  Średniaczki kodują


  W tym tygodni Sredniaczki szukały darów jesieni, "sterowały" kolegami, by odszukali drogę do ulubionej zabawki - to kolejen zadanie z projektu "Uczymy dzieci programować" i nareszcie przyszedł nasz długo wyczekiwany nowiutki zestaw do kodowania: mata, kubeczki, strzałki i symbole. A od poniedziałku bierzemy udział w CoodeWeek
  Powrót na górę


  Średniaczki w sklepie ogrodniczym


  W czwartek 11 października Średniaczki wybrały się na wycieczkę do sklepu ogrodniczego, w ramach realizacji jesiennego projektu. Celem wycieczki było zebranie informacji co można kupić w sklepie ogrodniczym. Ekspertami zostali przemili Właściicele sklepu, którzy z usmiechgem odpowiadali na wszystkie pytania dzieci. Odpowiedzi zaznaczaliśmy na specjalnie przygotowanej karcie...
  Powrót na górę


  Średniaczki czarują


  W tym tygodni Średniaczki czarowały jesień. Wycinały jesienne drzewo, robiły jeżyka z wytłaczanki i czarowały jesienny obrazek.
  A oto efekty ich pracy...
  Powrót na górę


  Urodziny Przedszkola


  W piątek nasze Przedszkole obchodziło 38 urodziny. Był tort, wszyscy śpiewliśmy 100 lat i Dobrze, że jesteś. Dzieci składały życzenia i dmuchały świeczki. Tort był pyszny.
  Powrót na górę


  Kodowanie na dywanie - Śedniaczki


  Średniaczki bardzo polubiły kodowanie. Zaczęliśmy od kolorowych kubeczków - potrafimy ustawić je w wieżę według wzoru, potrafimy ustawić z nich wzór. Potem zaczęliśmy kodować guzikami. Można je układać według koloru, kształtu albo ilości dziurek. Mamy do guzików specjalne karty pracy. Guziki i kubeczki bardzo lubimy.
  Mamy też matę do kodowania, na razie narysowaną na brystolu ale to wcale nam nie przeszkadza w zabawie. Układamy drogi, zbieramy zabawki, owoce...Matę też bardzo lubimy.
  Wykonujemy też zadania z projektu "Kodowanie na dywanie" w ramach ogólnopolskiego programu "Uczymy dzieci programować". Pierwsze zadanie - "Oto ja" - rysowaliśmy siebie. Drugie zadanie "MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI" - mieliśmy kropkowy dzień, układaliśmy kropki na macie, z kubeczków. Trzecie zadanie "Dary jesieni" - klasyfikowaliśmy co jest warzywem, a co owocem. Uczyliśmy się nazw warzyw i owoców. układaliśmy na macie drogi, tak by zebrać owoce lub warzywa.
  Kodowanie bardzo lubimy.
  Powrót na górę


  Spotkanie z Leśnikiem


  We wtorek odwiedził nas Dziadziuś Oskara, który jest leśnikiem. Dowiedzieliśmy się jak należy zachowywać się w lesie na spacerze, co trzeba zrobić kiedy spotkamy żmiję i dzika.
  Rozmawialiśmy o tym, jakie drzewa rosną w lesie i jakie zwierzęta tam mieszkają. Oglądaliśmy poroże jelenia i kły dzika. Spotkanie bardzo nam się podobało. Na koniec zatańczyliśmy dla naszego Gościa i wręczyliśmy mu laurkę.
  Dziadkowi Oskara bardzo dziękujemy!!!
  Powrót na górę


  Mama Ani czyta Basię


  W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" mama Ani czyta nam Basię. Tym razem "Basia i piłka" i "Basia i bałagan". Bardzo lubimy słuchać o Basi, która ma wiele przygód i pomaga nam zrozumieć bardzo ważne rzeczy.
  Mamie Ani bardzo dziękujemy!!!
  Powrót na górę


  W Bibliotece


  W ramach obchodów Dnia Głośnego Czytania Średniaczki wybrały się na wycieczkę do Biblioteki. Najpierw obejrzeliśmy co znajduje się w bibliotece. Okazało się, że jest tam mnóstwo równiutko poukładanych ksiązek. Pani ibliotekarka powiedziała nam, że w bibliotece książki się wypożycza a nie kupuje. A jeśli się je wypożycza to trzeba je po przeczytaniu oddać i bardzo o nie dbać. Potem słuchaliśmy bajki o kotku, który częstował rózne zwierzątka mleczkiem i bajki o pieski, który był miastowy poznawał na wsi rózne zwierzęta. Opowieści bardzo nam się podobały. Bardzo lubimy, kiedy Dorośli nam czytają. Na koniec Pani bibliotekarka przyniosła nam bardzo dużo różnych książeczek dla dzieci do oglądania. Chłopcy wybierali książki o wojsku, saochodach, samolotach, pociągach i dinozaurach. Dziweczynkom podobały się książki o zwierzętach, bajki o Kreciku, Reksiu, Smerfach i Księzniczkach. Na koniec zapisaliśmy się do Biblioteki, mamy kartę i wypożyczyliśmy książkę o dinozaurach.Teraz będziemy tu często przychodzić i wypożyczać książki.
  Powrót na górę


  Makieta ulicy


  Dzisiaj naszym zadaniem było wykonanie makiety ulicy. Wszyscy brali udział w tym projekcie. Jedni naklejali pasy, inni wycinali drzewa i kwiaty. Jeszcze inni wszystkie elementy musieli przykleić we właściwych miejscach. Zadaniem jednych było wybieranie samochodzików i znaków drogowych a inni budowali domy. To były bardzo zajmujące zajęcia a efekt przerósł nasze oczekiwania.
  Powrót na górę


  Koncert w Przedszkolu

  Powrót na górę


  Sprzątanie Świata

  Dzisiaj wszystkie Przedszkolaki sprzątały biorąc udział w akcji Sprzątanie Świata. Maluszki porządkowały swoją salę. Średniaczki robiły porządki na placu zabaw. Grupa Żólta i grupa Zielona sprzatały teren wokół Przedszkola. Wszystko dookoła błyszczało. Na koniec Dzieci zasadziły w przedszkolnym ogrodzie Drzewko Pamięci realizując w ten sposób jedno z zadań Międzynarodowego projektu "Piękna nasza Polska cała".


  Powrót na górę


  Olimpiada Przedszkolaków

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Przedszkolaka w naszym Przedszkolu odbyła się biało-czerwona Olimpiada Przedszkolaków. Najpierw była rozgrzewka przy piosenkach. A potem konkurencje sportowe: biegi, wyścigi osiołków, skoki przez szarfy, rzuty do celu. Po sportowym wysiłku Mali Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale a później mieli czas na swobodną zabawę.


  Powrót na górę


  Dzień Kropki

  W ramach realizacji projektu "Kodowanie na dywanie" 14 września obchodziliśmy Dzień Kropki. Mielismy ubranka w kropki. ułożyliśmy wielką kropkę z siebie.
  Wysłuchaliśmy opowiadania o Vashti, dzięki której jest Dzień Kropki. Układaliśmy kropki z kubeczków. Tańczyliśmy kropkowy taniec. Wykonaliśmy zadanie na Dzień Kropki i kolorowalismy kropki.
  To był KROPKOWY DZIEŃ!

  Kropka
  autor Peter H. Reynolds
  lekcja plastyki sie skończyła. Leczx Vashti siedziała przyklejona do krzesła. Jej kartka była pusta. Nauczycielka Vashti pochyliła się nad pustą kartką.
  - Ooo, Niedźwiedź polarny w burzy śnieżnej - powiedziała.
  - Bardzo smieszne - powiedziała Vashti - ja po prostu nie potrafię rysować.
  Nauczycielka się uśmiechnęła:
  - Zrób tylko znak i zobacz gdzie on będzie.
  Vashti złapała pisak i mocno zaznaczyła kropkę na kartce. -Tutaj
  Nauczycielka wzięła kartkę i przyjrzała się dokładnie.
  -Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm....
  Potem przesunęła ją w kierunku Vashti i powiedziała spokojnie: - Teraz podpisz ją. Vashti podpisała obrazek.I pomyślała:"Może ja nie umiem rysować, ale umiem sie podpisać".W następnym tygodniu, kiedy Vashti weszła do sali plastyki była zaskoczona tym, co wisiało nad biurkiem nauczycielki. To była mała kropka, którą ona narysowała. jej kropka w błyszczącej złotej ramce.
  "Phi! Ja mogę zrobić jeszcze lepszą kropkę niż ta".Otworzyła nigdy nie używany zestaw farb wodnych i siadła do pracy. Czerwona kropka, fioletowa kropka, żółta kropka, niebieska kropka. Vashti malowała i malowała. Mieszając niebieski z żółtym odkryła, że może zrobić zieloną kropkę. Vashti kontynuowała swoje eksperymentowanie z wieloma kropkami w wielu kolorach. Jeśli mogę zrobić małe kropki, mogę też zrobić duże. vashti rozprowadzała swoje kolory dużym pędzlem na wielkiej kartce, robiąc olbrzymią kropkę. zrobiła nawet kropkę wcale nie malując kropki. Kilka tygodni p[óźniej podczas pokazu sztuki, w szkole zorganizowano wystawę kropkowych obrazów Vashti.
  Vashti zauważyła jak mały chłopiec jej się przyglądał.
  - Ty jesteś świetną artystką. Chciałbym tak malować jak ty - powiedział
  - Jestem pewna, że możesz - powiedziała Vashti
  _ Ja? - zdziwił się chłopiec - Nie. Ja nie potrafię narysować prostej linii bez linijki.
  Vashti sie uśmiechnęła. Wręczyła chłopcu arkusz papieru.
  - Pokaż mi.
  Ołówek chłopca trząsł się, kiedy rysował swoją linię.Vashti z uwagą popatrzyła na gzygzak. i powiedziała:
  - Podpisz.


  Powrót na górę


  Na poczcie

  W ramach realizacji projektu "Piękna nasza Polska cała" poszliśmy na spacer na pocztę by wysłać pocztówki. Jedną z naszego pięknego Otwocka do pani Ludmiły, która z przesłanych z całej Polski pocztówek ułoży mapę naszej Ojczyzna a trzy dla naszych Bohaterów, którzy walczyli o wolność.
  Powrót na górę


  Średniaczki kodują

  Grupa Średniaczków uczestniczy w projekcie "Kodowanie na dywanie". Pierwsze próby kodowania za nami. Kubeczki od razu podbiły serca czterolatków.
  Teraz codziennie są zmagania komu uda się ustawić wyższą wieżę.


  Powrót na górę


  Sekrety Ropuchy Kluchy

  Pierwszego dnia nasze Przedszkolaki oglądały przedstawienie "Sekrety Ropuchy Kluchy". Jak widać na zdjęciach przedstawienie bardzo się małym Widzom podobało.  2016-2017


  Powrót na górę