PRZEDSZKOLE NR 17
W OTWOCKU


DLA RODZICÓW


"NADPOBUDLIWOŚĆ I AGRESJA"

1. Rodzice są odpowiedzialni za dzieci, to oni ustalają normy i zasady domowe.
2. Dzieciom dla ich własnego poczucia bezpieczeństwa potrzebna jest świadomość istnienia porządku.
3. Dzieciom potrzebna jest jasność - chcą wiedzieć, jakie zachowania są dopuszczalne, a jakie absolutnie nie.
4. Ważne jest, aby dzieci wiedziały, na co im pozwalamy, a czego tolerować nie będziemy.
5. Jeśli już powiesz "nie" bądź konsekwentny. Nie ulegaj naciskom zapłakanego dziecka. Dzieci są bystrymi obserwatorami i szybko zaczynają manipulować, bo skoro raz się udało.
6. Należy ustalić jasne zasady. Dzięki którym dziecko wie, czego ma się trzymać i da mu to poczucie bezpieczeństwa.
7. Każde dziecko jest indywidualnością, nie wolno porównywać dzieci.
8. Miłość, to nie kupowanie każdej zabawki. Dziecko musi zrozumieć, że nie zawsze może otrzymać to, czego pragnie.
9. Zasady powinny być nieliczne, ale obowiązywać zawsze.
10. Żadne dziecko nie nauczy się właściwego postępowania, jeśli jednego dnie pozwalamy mu na wszystko, a następnego surowo zabraniamy.
11. Żywiołowość - czterolatków związana jest ze zmianami w psychice dziecka na kolejnych etapach rozwoju. Na ogół są to trudności przejściowe.
12. Rozdrażnienie może być spowodowane nadmiarem bodźców - TELEWIZJA, GRY KOMPUTEROWE.
13. Pochwała działa jak nagroda - umacnia pozytywne zachowania, zachęca do powtarzania ich. Chwalmy nie dziecko, ale to, co zrobiło.
14. Kara musi być realna np. ustalamy, że jeśli dziecko posprząta zabawki będzie oglądać dobranockę, jeżeli tego nie zrobi dobranocka przepada.

Powrót na górę