PRZEDSZKOLE NR 17
W OTWOCKU

PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA
HISTORIA
JADŁOSPIS
PRACOWNICY
KONTAKT
KSIĘGA GOŚCI
PRACE DZIECI
ROZKŁAD DNIA
DLA DZIECI
DLA NAUCZYCIELI
DLA RODZICÓW
DOKUMENTY
AKTUALNOŚCI
MALUSZKI
ŚREDNIAKI
STARSZAKI
ZERÓWKAWAŻNE!!! WAŻNE!!!

Uwaga Rodzice!
Zapraszamy nowe przedszkolaki z Rodzicami na spotkanie adaptacyjne dnia 30.08.2019 (piątek)o godz 9.30
Rodzice dzieci 3-letnich proszeni są o przyniesienie tego dnia
pościeli: cienki koc w powłoczce podpisanej- wymiary 160cm x 200cm,
piżamka -podpisana,
podpisane ubrania na zmianę dla dziecka w materiałowym worku,
worek i kapcie podpisane,
Zapraszam!!!
Dyrektor Przedszkola Violetta Woźniak
Zapraszam!!!
Dyrektor Przedszkola Violetta Woźniak
WAŻNE!!! WAŻNE!!!

Szanowni Państwo
uprzejmie informujemy, że w wyniku rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2019/2020, której wyniki zostały opublikowane zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 18.03.2019 roku - oddziały przedszkolne tzw. klasy „0” zostały utworzone przy następujących placówkach:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta w Otwocku;
Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku*;
Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Otwocku;
Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego w Otwocku;
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza w Otwocku;
Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Otwocku.

*oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Dzieciom biorącym udział w naborze, dla których zabrakło miejsc w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych organ prowadzący wskaże miejsca w placówkach w możliwie najszybszym terminie, gdy tylko powstaną do tego organizacyjno – techniczne możliwości, o czym Państwo zostaniecie poinformowani pisemnie.


WANE! WAŻNE! WAŻNE!DRODZY RODZICE!!!!!

WANE! WAŻNE! WAŻNE!


DRODZY RODZICE!
Rozpoczyna się rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z:
Zarządzeniem nr 8/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18.01.2019r,
harmonogramem i zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

 • Zarządzenie
  ( do pobrania)
   
 • Wniosek i wszystkie załączniki dostępne będą na stronie oswiata-otwock.pl

  www.oswiata-otwock.pl

  WAŻNE!!! WAŻNE!!!

  • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

   UPRZEJMIE INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

   PODJĄŁ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

   Oddziały przedszkolne (zapisy elektroniczne) - terminarz:

   1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w oddziale przedszkolnym, do którego aktualnie uczęszcza dziecko: 04.02.2019 – 15.02.2019
   2. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami: 18.02.2019 – 01.03.2019 - zapisy wyłacznie elektronicznie na stronie www.otwock.formico.pl (po zarejestrowaniu elektronicznym dziecka wniosek i wszystkie niezbędne oświadczenia należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru).
   3. Podanie do publicznej wiadomości dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 18.03.2019 (listy będą wywieszone na tablicy ogłoszeń).
   4. Obowiązek potwierdzenia  przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji: 18.03.2019 – 22.03.2019 .
   5. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych: 25.03.2019, godz. 10:00  (listy będą wywieszone na tablicy ogłoszeń).

    

   Klasy pierwsze (zapisy elektroniczne) - terminarz:

   1. Składanie przez rodziców dzieci z naszego oddziału przedszkolnego wniosków o kontynuację edukacji w klasie pierwszej: 11.02.2019 – 22.02.2019
   2. Składanie wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami: 25.02.2019 – 08.03.2019 - zapisy wyłacznie elektronicznie na stronie www.otwock.elemento.pl (po zarejestrowaniu elektronicznym dziecka wniosek i wszystkie niezbędne oświadczenia i dokumenty należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru).
   3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 25.03.2019, godz. 10:00 (listy będą dostępne w sekretariacie szkoły).
   4. Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji:  25.03.2019 – 29.03.2019 (w sekretariacie szkoły).
   5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 01.04.2019, godz. 10:00 (listy będą dostępne w sekretariacie szkoły).
  Dyrektor Przedszkola nr17
  mgr Violetta Woźniak  Program adaptacyjny Przedszkola nr 17

  Co mama Średniaka może powiedzieć mamie przyszłego przedszkolaka

  Dobre rady dla rodziców - Których dziecko pierwszy raz przekracza próg przedszkola

  Co może pomóc dziecku aby przeżyło mniejszy stres w nowym środowisku przedszkolnym

  Co do przedszkola - żeby dziecko czuło się bezpiecznie i było samodzielne

  Program adaptacyjny Przedszkola nr 17  Etapy realizacji zadań mających na celu przygotowanie
  Rodziców i Dzieci do przekroczenia progu przedszkolnego


   Luty Marzec


  I Etap wstępny
  Spotkania indywidualne rodziców z dyrektorem przedszkola - Rozmowa indywidualna z rodzicami Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola Omówienie założeń programu adaptacyjnego i wpływu dotychczasowych doświadczeń dziecka na jego adaptację w przedszkolu.


   Czerwiec

  II Etap - Spotkania adaptacyjne
  Organizowanie spotkań rodziców z dziećmi w godzinach popołudniowych w sali, w obecności nauczyciela
  * zapoznanie z salą i łazienką
  * swobodne zabawy dziecka
  Rozmowy indywidualne z dyrektorem przedszkola według potrzeb i zainteresowań rodziców


   Czerwiec

  III Etap - Zebranie z rodzicami i zajęcia otwarte adaptacyjne
  Cele zebrania:
  - Pomoc rodzicom w dobrym przygotowaniu dziecka do przedszkola
  - Przygotowanie rodziców do pełnienia nowej roli
  Przebieg zebrania:
  * Omówienie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i przypomnienie charakterystycznych zachowań
  * Jak ubrać dziecko do przedszkola?
  * Jak reagować na stres?
  * Jak można pomóc sobie i dziecku?
  Zajęcia otwarte:
  * Plastyczne
  * Muzyczne


   31 sierpnia

  IV Etap - Dzień otwarty dla rodziców i dzieci mających od 1 września tworzyć jedną grupę
  Dzieci:
  * poznają kolegów i koleżanki
  * bawią się z rówieśnikami w obecności rodziców


  Rodzice:
  * poznają kolegów i koleżanki dziecka a także ich rodziców
  * obserwują pierwsze zachowania społeczne
  * poznają panie, które będą opiekować się ich dzieckiem


  Nauczycielki mają możliwość:
  * wcześniej poznać dziecko i jego rodziców
  * obserwować pierwsze zachowania społeczne
  * udzielenia odpowiedzi na pytania rodziców   Początek września

  V Etap - Zebranie z rodzicami
  * Omówienie korzyści wynikających z realizacji programu adaptacyjnego
  * Omówienie oczekiwań rodziców
  * Przedstawienie założeń programów realizowanych w przedszkolu
  * Wypełnienie przez rodziców arkuszy diagnostycznych dotyczących samoobsługi dziecka
  * Rozdanie rodzicom arkuszy diagnostycznych dotyczących samoobsługi wypełnionych przez nauczycielki na podstawie obserwacji dziecka we wrześniu
  * Ustalenie harmonogramu spotkań z Rodzicami

  W przedszkolu przez cały rok organizowane są działania wspomagające adaptację dzieci:
  * Muzykoterapia
  * Tańce integracyjne
  * Kołysanki i bajki usypianki w czasie leżakowania
  * Zajęcia otwarte dla rodziców raz w miesiącu
  *Uroczystości przedszkolne


  Program adaptacyjny prowadzimy w przedszkolu od 1997 roku co roku wprowadzamy nowe elementy. Wnikliwie analizujemy efekty naszych działań wyciągamy wnioski do realizacji w następnym roku szkolnym. Obserwujemy z każdym rokiem, że coraz więcej rodziców z dziećmi uczestniczy we wszystkich etapach programu adaptacyjnego, doceniając jego zalety.

  Dwa lata temu rozmawiając z rodzicami "Maluszków" poprosiłam mamy o wnioski i wskazówki dla mam przyszłych przedszkolaków. W wyniku przemyśleń powstał poradnik "Co mama Średniaka może powiedzieć mamie przyszłego przedszkolaka"  Na górę strony
  Co mama Średniaka może powiedzieć mamie przyszłego przedszkolaka

  Po pierwsze zaufać przedszkolu i dziecku
  W przedszkolu dziecko spotka wiele fajnych dla niego rzeczy, tam odkryje, że potrafi być samodzielne i społeczne, nauczy się razem ze swoimi koleżankami i kolegami, dziećmi w takiej samej sytuacji, że warto działać razem, że ono potrafi działać z innymi. Nauczy się, że najpierw jest małe i wszyscy się nim opiekują, ale że inne dzieci też bywają bezradne i zalęknione wtedy ono może opiekować się nimi. Nauczy się dawać i brać. To bardzo ważne. Bez wyrzutów sumienia i bez niezdrowej wdzięczności bez manipulacji bez zachłanności. Nauczy się, że to wszystko, o co mama prosi albo, czego wymaga - w przedszkolu z panią i innymi dziećmi, wcale nie jest takie trudne, bo robią to razem i się często udaje. Nauczy się, że nie tylko mama i tata, rodzina bliższa i dalsza, ale pani albo panie mogą je kochać i dbać o nie. Poczuje, że jest ważne. Pochwała "naszej pani" przy całej grupie smakuje zupełnie inaczej niż pochwała mamy. Pewnego dnia dziecko powie, z dumą, że chodzi do przedszkola i że w związku z tym jest już duże. Ma swój znak, grupę i co najważniejsze panie i wielu fajnych kolegów i koleżanek.


  Po drugie nie bać się
  Nie bać się, nawet jeśli w domu jest niejadkiem, nie śpi w dzień, nie chce wstawać rano i nie lubi bawić się z innymi. W przedszkolu wszystko się zmienia. Dzieci jedzą, leżakują, bawią się zgodnie i położone dość wcześnie wstają chętnie. Jeśli nie od razu bo każdy potrzebuje paru chwil do przystosowania się do nowej sytuacji, to liczy się również sama nauka to, że dziecko uczy się przystosowywać do nowej sytuacji.

  Po trzecie cieszyć się
  Bo dziecko będzie należeć do jakiejś grupy i na pewno sobie poradzi z tą przynależnością. Panie otoczą je właściwą opieką i zrobią wszystko żeby czuło się dobrze.
  Bo dziecko nauczy się takich rzeczy, jakich nie nauczyłoby się samo w domu. Wystarczy popatrzeć na prace dzieci, na ich zabawę, na występy.
  Bo przeżycia związane z przedstawieniami są najpiękniejszymi nagrodami dla rodziców.
  Bo dziecko pokazuje się ze swej najmocniejszej strony i może być z niego szalenie dumnym.
  Bo samemu wiele można się nauczyć...od swojego dziecka, które chodzi do przedszkola.
  Bo to znak, że nasze dziecko jest już bardzo duże... choć wciąż małe.  Po czwarte wspierać
  Wierzyć dziecku, że jest smutne i pozwolić mu być smutne, ma do tego prawo, do swoich uczuć, także tych smutnych.
  Jeśli powie, że nie lubi kogoś lub czegoś, kapuśniaku na przykład, porozmawiać z panią, może można temu zaradzić. Czasami drobne sprawy dla dorosłych to dla dziecka cała historia. Jeśli powie, że nie lubi kolegi, cóż też jego prawo, nie musi lubić każdego. Dzieci często się nie lubią a potem lubią, można wytłumaczyć, że to się pewnie zmieni kiedyś.
  Wysłuchać, może chodziło o drobiazg, a może o coś ważnego, ewentualnie zapytać pani, ona wie najlepiej.
  Być w kontakcie z paniami. To się zawsze opłaca i dziecku, i rodzicom, i samym paniom, które wtedy wiedzą czy mają na coś szczególnego zwrócić uwagę, niekoniecznie na problemy, ale też na ulubione zajęcia dziecka.

  Po piąte ufać
  I ufać im. Zostawiać swoją pociechę z myślą, że jest naprawdę w dobrych rękach.

  Powodzenia
  Mama Średniaka  Na górę strony

  Dobre rady dla rodziców - Których dziecko pierwszy raz przekracza próg przedszkola

  *Kompletuj wspólnie z dzieckiem rzeczy potrzebne w przedszkolu i ciesz się, że będzie z nich korzystało.
  *Pomóż dziecku rozebrać się w szatni.
  *Nie przeciągaj pożegnania w sali, pocałuj je i wyjdź, nie okazuj zdenerwowania.
  *Nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu jeśli zrobisz to, choć raz, będzie wiedziało, że łzami może wszystko wymusić.
  *Nie obiecuj "jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz". Kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezent, ale nie może być to forma przekupywania.
  *Zawsze odbieraj dziecko zgodnie z daną obietnicą.
  *Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres.
  *Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata, rozstania z tatą są mniej bolesne
  *Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem!!!

  Na górę strony

  Co może pomóc dziecku aby przeżyło mniejszy stres w nowym środowisku przedszkolnym

  * wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opiek± osób trzecich, kontaktowanie dziecka z rówieśnikami, np. na placu zabaw
  *uczenie dziecka przez zabawę czynności związanych z samoobsługą
  * informowanie dziecka o tym, że czas w przedszkolu będzie spędzało w towarzystwie innych dzieci pod opieką pani, bez rodziców
  *ważne jest, aby rodzice podczas rozstania z dzieckiem byli spokojni - dziecko wyczuwa niepokój dorosłych
  *zabawa z dzieckiem "w przedszkole", przedstawienie jego realnych zalet, m.in. obecność rówieśników, wielość zabawek
  *akceptacja płaczu dziecka przez rodziców, jako naturalnej, zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać)- duża labilność uczuciowa dziecka powoduje, że za chwilę jest wesołe i świetnie się bawi
  *wcześniejsze poznanie przedszkola - spacery w kierunku placówki, krótkie wizyty w ogrodzie przedszkolnym, udział w spotkaniach adaptacyjnych organizowanych w przedszkolu
  * "kawałek domu" - drobiazg przyniesiony przez dziecko z domu np. ulubiona zabawka, poduszeczka, książka, zdjęcie mamy
  *wcześniejsze odbieranie dziecka w początkowym okresie - zawsze należy odbierać dziecko zgodnie z obietnicą.

  Na górę strony

  Co do przedszkola - żeby dziecko czuło się bezpiecznie i było samodzielne

  * Luźne spodnie lub spódniczka w gumkę - nie zakładać szelek i pasków
  *Bluza dresowa lekki sweterek - bez koszul i bluzeczek z odpinanymi guzikami
  *Kapcie - najlepiej na rzepy lub zatrzaski
  *Kurtka z wieszaczkiem i suwakiem, który łatwo się zapina
  *Ubranie z rozciągliwymi dekoltami
  *Bielizna i spodnie na zmianę - gdyby zdarzyła się wpadka
  *Bluzeczka do przebrania - gdyby przy posiłkach dziecko się zalało
  *Ukochana przytulanka, dzięki której łatwiej przeżyć rozstanie z mamą

  Wszystkie działania, opracowane materiały, mają za zadanie pomóc rodzicom i dziecku w adaptacji w środowisku przedszkolnym. Pozwolą rodzicom na lepsze przygotowanie i zrozumienie własnego dziecka w nowej dla niego i dla całej rodziny sytuacji. Wskazanie rozwiązań ułatwiających przekroczenie progu przedszkolnego
  Powrót na górę