PRZEDSZKOLE NR 17
W OTWOCKU

PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA
HISTORIA
REKRUTACJA
PRACOWNICY
AKTUALNOŚCI
PRACE DZIECI
KONTAKT
DLA DZIECI
DLA NAUCZYCIELI
DLA RODZICÓW
DOKUMENTY
JADŁOSPIS
MALUSZKI
ŚREDNIAKI
STARSZAKI
ZERÓWKA

* Rozkład dnia Maluszki

* Rozkład dnia Średniaczki

* Rozkład dnia Starszaczki

* Rozkład dnia Zeróweczka

ROZKŁAD DNIA GRUPA MALUSZKÓW
7.00-8.00
Witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się klockami, śpiewamy, podejmujemy zabawy rozwijające mowę i myślenie wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję dzieci. Zabawa ruchowa.


8.00-8.30
przygotowanie do posiłku
Doskonalenie czynności samoobsługowych - Porządkowanie sali wg poznanych i umownych zasad. Przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higieniczno - kulturalnych. Opanowanie umiejętności mycia rąk.


8.30-9.00
śniadanie
Uczymy się umiejętności jedzenia (odpowiednia postawa siedząca przy stole podczas spożywania posiłków; nauka picia z kubeczka, ciche i spokojne jedzenie oraz wstawanie od stołu)


9.00-9.30
Uczestniczymy w zajęciach kierowanych przez Panią
malujemy, lepimy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, wycinamy, uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych, badawczych i gimnastykujemy się. Wychodzimy na wycieczki, spacery, do biblioteki, czasami zapraszamy do nas gości. Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.


9.30-10.00

Doskonalenie czynności samoobsługowych - Porządkowanie sali wg poznanych i umownych zasad. Nauka ubierania się przed wyjściem do ogrodu


10.00-11.00
Gdy aura sprzyja wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw. W razie niepogody zabawy konstrukcyjne, badawcze, prace gospodarcze i porządkowe. Słuchanie opowiadań, wierszy i piosenek.

11.15-11.30
przygotowanie do obiadu - zupa
Wdrażanie dzieci do samoobsługi. Wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych


11.30-12.00
zupa
Uczymy się umiejętności jedzenia (odpowiednia postawa siedząca przy stole podczas spożywania posiłków; nauka samodzielnego jedzenia, ciche i spokojne jedzenie oraz wstawanie od stołu)


12.00-13.45
przygotowanie do leżakowania i leżakowanie
Próbujemy samodzielnego zdejmowania ubrania, nabywamy umiejętności rozpinania i zapinania guzików, słuchamy baśni lub muzyki relaksacyjnej.


13.45-14.00
przygotowanie do posiłku
Ubieranie się dzieci, wdrażamy się do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy, zachowanie kolejności zakładania odzieży, prawidłowe składanie piżamki


14.00-14.30
drugie danie
Uczymy się umiejętności samodzielnego i kulturalnego jedzenia (odpowiednia postawa siedząca przy stole podczas spożywania posiłków; prawidłowe trzymanie łyżki ciche i spokojne jedzenie oraz wstawanie od stołu)


14.30-15.30
pobyt na dworze gdy aura sprzyja bawimy się na placu zabaw.W razie niepogody zabawy konstrukcyjne, badawcze, słuchanie opowiadań, wierszy i piosenek.

15.30-16.00
podwieczorek
Uczymy się umiejętności samodzielnego i kulturalnego jedzenia (odpowiednia postawa siedząca przy stole podczas spożywania posiłków; spokojne jedzenie oraz wstawanie od stołu)


16.00-17.00
Możemy iść do domu, choć chętnie jeszcze się bawimy, budujemy, manipulujemy klockami, układamy puzzle, gramy w gry planszowe, słuchamy bajek, śpiewamy, tańczymy, lepimy z plasteliny, rysujemy.... Teraz każdy bawi się w to, co lubi najbardziej lub uczestniczy w zajęciach z Panią w małych grupkach
Po zabawie wszystkie zabawki wracają na swoje miejsce - porządkowanie sali


Powrót na górę

ROZKŁAD DNIA GRUPY STARSZE7.00-8.00
Witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się klockami, śpiewamy, podejmujemy zabawy rozwijające mowę i myślenie wyzwalające aktywnoœć twórczą i ekspresję dzieci. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.

8.00-8.30
przygotowanie do posiłku doskonalenie czynności samoobsługowych - porządkujemy salę, myjemy ręce

8.30-9.00
śniadanie

9.00-10.00
Uczestniczymy w zajęciach kierowanych organizowanych przez Panią malujemy, lepimy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, wycinamy, uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych, badawczych i gimnastykujemy się. Wychodzimy na wycieczki, spacery, do biblioteki, czasami zapraszamy do nas gości.
Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego poprzez zajęcia edukacyjne wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

10.00-10.15
porządkujemy salę
Doskonalenie czynności samoobsługowych - Porządkowanie sali wg poznanych i umownych zasad. Doskonalenie umiejętności ubierania się przed wyjściem na dwór

10.15-11.30
Gdy aura sprzyja wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw. W razie niepogody zabawy konstrukcyjne, badawcze, słuchanie opowiadań, wierszy i piosenek.

11.30-12.00
przygotowanie do posiłku doskonalenie czynności samoobsługowych - myjemy ręce

12.00-12.30
zupa

12.30-13.45
Bawimy się w sali lub w ogrodzie a poprzez zabawę utrwalamy wiadomości, kończymy zadania rozpoczęte przed południem, rozwijamy swoje zainteresowania i zdolności. Relaksacja, zajęcia indywidualne, praca wyrównawcza, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

13.45-14.00
przygotowanie do posiłku doskonalenie czynności samoobsługowych - porządkujemy salę, myjemy ręce


14.00-14.30
drugie danie

14.30-15.30
Gdy aura sprzyja wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw. W razie niepogody zabawy konstrukcyjne, badawcze, słuchanie opowiadań, wierszy i piosenek.

15.30-15.45
podwieczorek

15.45-17.00
Możemy iść do domu... choć chętnie jeszcze się bawimy, budujemy, manipulujemy klockami, układamy puzzle, gramy w gry planszowe, czytamy bajki, śpiewamy, tańczymy, lepimy cuda z plasteliny, rysujemy... Teraz każdy bawi się w to, co lubi najbardziej lub uczestniczy w zajęciach z Panią w małych grupkach. Po zabawie wszystkie zabawki wracają na swoje miejsce - porządkowanie saliPowrót na górę
Powrót na górę