sobota, 3 grudnia

Biznes & Finanse

Zwrot podatku zza granicy przez Ogólnoświatową sieć – jakie biuro rachunkowe wybrać?
Biznes & Finanse

Zwrot podatku zza granicy przez Ogólnoświatową sieć – jakie biuro rachunkowe wybrać?

Podatnicy fizyczni składają świadectwa w formie formularza: PIT36, 36L, 37, 38 lub też 39. Niemniej jednak osoby prawne muszą wypełnić blankiet CIT 7. Druk PIT 36 dotyczy osób, jakie dostały przychody na ogólnych prawach. Deklaracja to dotyczy osób, które wiodły poza rolniczą działalności czy też uzyskały dochody z zagranicy. PIT 36L wypełniają osoby, jakie rozliczają się indywidualnie oraz prowadziły poza rolną działalności. PIT 37 dotyczy podatników, którzy uzyskali dochody opodatkowane na ogólnych zasadach oraz nie prowadziły po za rolniczej działalności. Osoby te uzyskały dochody zaledwie na terenie kraju. PIT 38 muszą złożyć podatnicy, jacy osiągnęli dochód opodatkowany 19% podatkiem na zasadach wskazanym w ustawie. Natomiast PIT 39 powinny złożyć osoby, które osiągnęły środki utrzyma...